Учебни Такси

Университетите в Нидерландия са държавни и таксите за обучение в бакалавърските програми са еднакви за всички университети и се определят от Министерството на Образованието в Нидерландия. Таксата за 2023/2024 в университет в Холандия е 2314 евро. 

За учебната 2023/2024 правителството на Холандия окончателно прие закон, според който таксата за всички първокурсници в холандски университети ще бъде наполовина, €1150. Това важи и за студенти от България. След първата година се прилагат стандартните учебни такси. 

Свържете се с консултантите на UNIFY, за да ви обясним какви за възможностте за заплащане на тази такса и какви са облекченията за българските студенти. 

 

Logo