Учебни Такси

Университетите в Нидерландия са държавни и таксите за обучение в бакалавърските програми са еднакви за всички университети и се определят от Министерството на Образованието в Нидерландия. Таксата за 2021/2022 в университет в Холандия е 2168 евро. 

През юли 2018 правителството на Холандия окончателно прие закон, според който таксата за всички първокурсници в холандски университети ще бъде наполовина, €1084 през учебната 2021/2022. Това важи и за студенти от България. След първата година се прилагат долуописаните такси. 

През юни 2021 правителството на Холандия прие новя мярка - намалената такса наполовина за първи курс, да се намали с още 50%, за да се облекчат студентите по време на пандемия. Таксата за първи курс студенти от България е 540 евро за учебната 2021/2022. След първата година се прилагат стандартните такси. 

За учебната 2021/2022 година.

AVANS University of Applied Sciences:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски и магистърски програми за студенти извън ЕС  €8150.00 на година
   
Fontys University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС                         €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €8150.00 на година
Магистърска програма: International Logistics and International Supply Chain Management    €3800.00 - за студенти от ЕС
€5100.00 - за студенти извън ЕС
Учебна такса за Plymouth в GBP, заплаща се януари: 
£6000.00 - за студенти от ЕС
£8833.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма: Business Administration/Fachhochschule Essen                  Обща стойност на програмата: € 12750.00  
Допълнителна такса изпит: €310.00
Магистърска програма: Business and Management (Master of Science): University of Plymouth/ Fontys University Първата вноска (есенен семестър във Венло) се заплаща през август: 
€4000.00 – за студенти от ЕС
€5100.00 – за студенти извън ЕС
Втората вноска (втори и трети семестър в Plymouth) в GBP се заплаща през януари: 
£5167.00 – за студенти от ЕС 
£8833.00 – за студенти извън ЕС 
Магистърски програми Architecture, Urbanism, Music за студенти от ЕС

€2168.00 - full time

  €1896.00 - part time
  €6600.00-7500.00 - за студенти извън ЕС
 
HZ University of Applied Sciences:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €8150.00 на година
Магистърска програма River Delta Management за студенти извън ЕС €12000.00 на година
   
Breda University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми без Media & Entertainment за студенти от ЕС                 €2168.00 на година
Бакалавърска програма International Media and Entertainment Management €2595.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €9800.00 на година
Магистърска програма Media Innovation €2168.00 – за студенти от ЕС 
€10102.00 – за студенти извън ЕС
Магистърска програма Imagineering €10102.00 – за всички студенти
Магистърска програма Tourism Destination Management €2168.00 – за студенти от ЕС
€10102.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма Leisure and Tourism Studies €2168.00 – за студенти от ЕС
€11914.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма Game Technology €2168.00 - за студенти от ЕС
€10102.00 - за студенти извън ЕС
   
Saxion University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС  €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7800.00 на година
Магистърска програма European Facility Management €8900.00 за всички студенти
Магистърска програма Real Estate Management 
Магистърска програма Business Administration €11000.00 за всички студенти
Магистърска програма Management
Магистърска програма Applied Nanotechnology €2168.00 - за студенти от ЕС
€8900.00 - за студенти извън ЕС
   
Tilburg University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €8500.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €14500.00 на година
   
Radboud University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €6817.00-€16480.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €9232.00-€16480.00 на година
   
   
HAN University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7180.00 на година
Магистърска програма Automotive Systems €17900.00 на година
Магистърска програма Control Systems Engineering
Магистърска програма International Business €18500.00 на година
Магистърска програма Molecular Life Sciences €14800.00 на година
   
Hanze University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7500.00 на година
Бакалавърска програма Physiotherapy €2984.00 - за студенти от ЕС
€8500.00 - за студенти извън ЕС
Магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €7500.00 на година
Магистърска програма European Master in Renewable Energy €7300.00 - за студенти от ЕС
Магистърска програма European Master in Sustainable Energy System Management €11500.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма European Master in Social Work Първата година - €4500.00
Втората година - €4000.00
Магистърска програма International Business and Management €11000.00 - за всички студенти
MBA €13900.00 - за всички студенти
   
Twente University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърска програма ATLAS Technology and Liberal Arts and Sciences €4166.00 - за студенти от ЕС
€12583.00 - за студенти извън ЕС
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС

€9000.00-€10500.00 на година

Магистърски програми за студенти извън ЕС €12000.00-€15750.00 на година
   
NHL Stenden University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7975.00 на година 
Магистърска програма International Hospitality and Service Management €6750.00 - обучение само в Холандия
€8375.00 - обучение в Холандия и Великобритания (двойна диплома)
Магистърска програма International Leisure and Tourism Studies €11500.00 - обучение само в Холандия
€14750.00 - обучение в Холандия и Великобритания (двойна диплома)
   
Inholland University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2168.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7992.00 на година
 
Logo