Учебни Такси

Университетите в Нидерландия са държавни и таксите за обучение в бакалавърските програми са еднакви за всички университети и се определят от Министерството на Образованието в Нидерландия. Таксата за 2024/2025 в държавен университет в Холандия е 2530 евро. 

Свържете се с консултантите на UNIFY, за да ви обясним какви за възможностте за заплащане на тази такса и какви са облекченията за българските студенти. 

 

Logo