Какво е Pre-master в Холандия?

30.03.2020
Какво е Pre-master в Холандия?

Какво е Pre-Master в Холандия?

Pre-Master е трансферна програма за студенти от холандски университети по приложни науки или холандски изследователски университети, които желаят да запишат магистратура в даден университет, но не могат да бъдат директно приети в него. 

Програмата има за цел да запознае студентите със специфичните за сферата теорeтични основи, като почти винаги съдържа изучаването на математически, статистически и методически компоненти, които са необходимо условие за записване на магистратура в Холандия. Pre-Master програма се дава винаги когато има много голяма разлика между бакалавърската програма, която имат кандидат-студентите и желаната магистратура. Програмата служи за подготвянето на студентите за магистратура и дава по-голяма сигурност в успешното им завършване. 

Няма еднотипна програма за pre-master; всяка магистратура или сфера има свой собствен pre-master. След като сте приети в pre-master и след успешното му завършване, т.е. сте изкарали необходимия брой кредити, сте автоматично приети в магистъра, който сте избрали.

Колко време продължава Pre-Master програмата в Холандия?

Най-често срещаните pre-master програми се състоят от 30 ECTS, които се взимат в рамките на 1 семестър (5-6 месеца). В някои случаи pre-master програмата може да се състои само от 2 - 3 предмета (т.е. 2-3 месеца) или от 45 ECTS, тогава продължителността й ще бъде по-дълга. В много редки случаи се предлагат и едногодишни pre-master програми, които се равняват на 60 ECTS.

Трябва ли да изкараме Pre-Master програмата по време на бакалавъра си или след това?

Реално няма разлика в съдържанието на програмата; тя е напълно идентична и при двете опции. Пътят, който избирате след или по време на бакалавърската си степен, обаче е различен. Ако изберете да изкарате pre-master по време на бакалавъра си като студент по приложни науки, можете да спестите едновременно време и пари. Това е, защото вече заплащате таксата за обучение за бакалавър и няма да имате допълнителни разходи за pre-master програмата. 

Този вариант е различен за студентите от изследователските университети, тъй като тогава pre-master програмите са често планирани според конкретни случаи и самите бакалавърски програми не са толкова гъвкави. За да запишете програмата по време на бакалавъра си, ще ви е необходимо одобрението, както от програмните координатори на специалността, която учите в момента, така и от програмните координатори на бъдещия ви магистър. Това означава, че преподавателите и административният състав в университета, в който учите трябва да се съгласят да включат pre-master програмата в учебния план на бакалавъра ви. Не забравяйте предварително да попитате в международния офис на университета за тази възможност.

Каква е цената на Pre-Master?

Ако по време на бакалавърската си степен решите да изкарате pre-master, тогава той е напълно безплатен. Това е така, защото вече плащате таксата за обучение за вашия бакалавър. Ако изберете да запишете pre-master след бакалавърa си, трябва да платите цялата цена за програмата. Тази цена може да се изчисли като умножите 35€ с общия брой кредити от pre-master. Крайната сума не може да надвишава максимума от 2143 EUR за 2020 г.

Кога е нужно да изкараме Pre-Master?

Не винаги и не във всички случаи се налага изкарването на pre-master - това се определя от проверяващата комисия във всеки отделен университет в страната, спрямо броя на кредитите ви и предметите ви. Ако бакалавърската ви програма е директно свързана с това, което искате да учите в магистратурата, в повечето случай pre-master не е задължителен. Когато, обаче двете програми се различават е вероятно да ви поискат pre-master.

В страна като Холандия pre-master е многократна практика, защото повечето магистратури са едногодишни, което значи, че те са много трудоемки и изискват необходимото време и постоянство. Затова pre-master програмата е добра опция, която може да послужи за прием в желаната магистърска специалност. Но тя далеч не е задължителна в много от случаите и често е изискване само за магистратури в Холандия. Например, ако решите да учите магистратура във Великобритания, Австралия, Америка и много други държави, изкарване на pre-master не се изисква и няма да има влияние върху приема ви. 

Ако имате допълнителни въпроси или искате да кандидатствате в Холандия, може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo