Методът "Кариерен Компас"

01.08.2023
Методът "Кариерен Компас"

Кариерното ориентиране на UNIFY е базирано около Модела "Кариерен Компас", създаден от Милена Генчева през 2020 година. През метода вече са минали успешно над 1000 ученика! 

Кариерен Компас е инструмент за избор на професия, който е съставен от четири компонента: Себеопознаване, Кариерен Коучинг, Личностно Развитие и Кариерно Ориентиране. Според Милена, отговорът на въпроса "Как да избера какво да уча?" трябва да дойде от вътре навън и за най-добър резултат, трябва да минем през четирите фази в комбинация.

Четири са и частите в Кариерния Маратон , които предлагаме, както и частите в нашия кариернен курс, като всеки един от тях разглеждапоотделно компонентие от Кариерния Компас подред.


enlightenedЧаст 1: Себеопознаване "Go Find Yourself" Първият компонент включва в себе си намирането на отговорите най-ключовия въпрос, които всеки ученик трябва да си отговори ПЪРВО: "Кой съм аз?". В частта "Кой съм аз?" правим тестове и въпросници за определяне на интересите, личностния тип, открояваме силните и слабите ни страни, както и уменията и талантите на всеки. Тази част ни дава много знания и още повече самоувереност.

enlightenedЧаст 2: Кариерен Коучинг "Discovering Your Desires" Във втората част на компаса и съответно като втора тема в нашите семинари за Кариерно Ориентиране и нашия Кариерния Курс, търсим отговор на въпроса: "Какво искам?". Определяме личната мисия, визия и ценностите на всеки ученик. За целта използваме много коучинг инструменти, групови и индивидуални упражнения и ролеви игри. Откриваме какво всъщност е важно за всеки един ученик и какво иска да има в бъдеще. 

enlightenedЧаст 3: Кариерно Консултиране "Mapping Your Future": Третият компонент ни помага да си отговорим на въпроса "Какъв да стана?". В тази част разглеждаме различните професии, предимствата и недостатъците на всяка една от тях, възможностите за реализация след различните специалности и анализираме до колко всяка от тях е подходяща за нас. Чертаем кариерна карта и обсъждаме очакваната реализация на ученика. 

enlightenedЧаст 4: Личностно Развитие "Unlock Your Potential": Четвъртият и последен компонент от Компаса и семинарите ни помага, след като сме разбрали кои сме ние, какво искаме и какви са възможностите пред нас, да разберем как да станем по-добри и "Как да го постигна?". Главните теми тук са за меките умения, които ще са ни необходими - проактивността, умението да вземеме решения, мотивацията ни, формулирането на целите, изготвянето на план за действие и разбира се, реализирането му. Най-ценните уроци, които за съжаление не са част от учебната програма, затова ги включихме тук. 

 


 


Възможности за обучителни семинари, курсове и индивидуални консултации:

yes Кариерен Компас на живо в София, Пловдив, Варна и Бургас

yes Групов Кариерен Курс на живо в София

yes Индивидуална Кариерна Консултация от Милена Генчева


Прочетете още:

Какво означава Кариерно Ориентиране?

За кого е подходящо?

Кои са Кариерните експерти?

Защо е важно да направим правилен избор?

 

Logo