Методът "Кариерен Компас"

01.01.2020
Методът "Кариерен Компас"

Кариерното ориентиране на UNIFY е базирано около Модела "Кариерен Компас", създаден от Милена Генчева през 2020 година. Кариерен Компас е инструмент за избор на професия, който е съставен от четири компонента: Себеопознаване, Кариерен Коучинг, Личностно Развитие и Кариерно Ориентиране. Според Милена, отговорът на въпроса "Как да избера какво да уча?" трябва да дойде от вътре навън и за най-добър резултат, трябва да минем през четирите фази (Себеопознаване, Кариерен Коучинг, Личностно развитие и Кариерно ориентиране) в комбинация. Четири са и посещенията в кариерния курс, като във всяко едно от тях се минава през 4-те фази подред.


enlightenedСебеопознаване: Първият компонент включва в себе си намирането на отговорите най-ключовия въпрос, които всеки ученик трябва да си отговори: "Кой съм аз?". В частта "Кой съм аз?" правим тестове и въпросници за определяне на интересите, личностния тип, открояваме силните и слабите ни страни, както и уменията и талантите на всеки.

enlightenedКариерен Коучинг: Във втората част на компаса и съответно като втора тема в кариерния курс, търсим отговор на въпроса: "Какво искам?". Определяме личната мисия, визия и ценностите на всеки ученик. За целта използваме много коучинг инструменти, групови и индивидуални упражнения и ролеви игри.

enlightenedЛичностно Развитие: Третият компонент ни помага, след като сме разбрали кои сме ние и какво искаме, да разберем как да станем по-добри и "Как да го постигна?". Главните теми тук са проактивността, умението да вземеме решения, мотивацията ни, формулирането на целите, изготвянето на план за действие и разбира се, реализирането му. 

enlightenedКариерно Ориентиране: Четвъртият и последен компонент ни помага да си отговорим на въпроса "Какъв да стана?". В последната и индивидуална сесия на курса, разглеждаме различните професии, предимствата и недостатъците на всяка една от тях, възможностите за реализация след различните специалности и анализираме до колко всяка от тях е подходяща за нас. Чертаем кариерна карта и обсъждаме очакваната реализация на ученика. 


 


Възможности за курсове и индивидуални коучинг сесии:

Групов: Кариерен курс

Индивидуален: Индивиална кариерна консултация


Прочетете още:

Какво е кариерно ориентиране?
За кого е подходящо?

Защо е важно да направим правилен избор?
Защо да се доверим на UNIFY?

Logo