Студентско финансиране

finance 

Какви са таксите за обучение за учебната година и как да финансирате обучението си в Холандия?

Холандия привлича кандидат-студенти с достъпни учебни такси. Таксата за обучение в бакалавърска програма в Холандия е 2530 евро на година*. Тя е еднаква за всички държавни университети и се определя от Министерството на Образованието на Нидерландия. За магистри таксите започват от 2000 евро, като има университети, в които таксите на магистратурите са доста по-високи.

Холандия не предоставя стипендии на студенти от Европейския съюз, защото Министерството на образованието покрива над 70% от таксата на тези студенти и те плащат само 2530 евро. Ако си от държава извън Европейския съюз, то тогава ще плащаш цялата такса, която възлиза на 9000 евро.

Финансовата помощ, за която могат да кандидатстват българските студенти се състои от две части:

Първата е СТУДЕНТСКИ ЗАЕМ. Той покрива само таксата на обучение, като лихвата му е около 1%. Условията за да получите този заем са:

- Да сте студент под 30 години от държава-членка на ЕС
- Да сте приет в програма редовно обучение в университет в Холандия
- Да имате свой граждански номер и банкова сметка в Холандия

Заемът започва да се връща, когато студентът завърши, а срокът е 15 години.


Втората част се нарича СТУДЕНТСКА СУБСИДИЯ и се равнява на около 850 евро месечно. За нея студентите могат да кандидатстват при следните условия:

- Родителите ви да имат доход под 30 000 евро годишно за максимална субсидия и под 75 000 евро годишно за част от субсидия (за декларирането на доходите може да се обърнете към консултантите на UNIFY).
- Да имате минимум 32 работни часа месечно ( след 6 изработени месеца средно 24 изработени часове месечно) ИЛИ да сте живели 5 поредни години в Холандия (възможно е и ваш родител) без прекъсване за повече от 6 месеца. При ненаправа на 32 часа, има възможност да бъде проверено от ДУО дали сте работили за заплащане от минимум 50% от социалната норма в страната.

Като допълнение към тази субсидия, студентите могат да се възползват и от безплатна карта за транспортната мрежа в Холандия – OV Chipkaart.

***Консултантите на UNIFY съдействат за информация, срокове и документи за кандидатстване за студентски заем.

Има допълнителна помощ (обезщетение) за студенти и работещи в Нидерландия за наем на квартира и здравна осигуровка. Може да прочетете за тях ТУК

Научи какви са практическите въпроси, които вълнуват студентите ТУК.
 

Logo