Какво е кариерно ориентиране?

01.10.2020
Какво е кариерно ориентиране?

Какво означава кариерно ориентиране? 

Кариерното ориентиране е процесът на избор на най-подходящата бъдеща професия.

Колкото по-рано се насочим и се възползваме от професионално кариерно ориентиране, толкова по-съзнателни решения ще взимаме и по-информирани избори ще правим. 

В днешно време кариерно ориентиране ни е необходимо при всяка еднo важно събитие:

  • Избор на училище след 7 клас (Тук въпросът е дали езикова гимназия или професионална гимазия е по-подходяща за нас);
  • Избор на профил в 10 клас (Това решение може да повлияе много върху възможностите ни за кандидатстване в университет, поради изискванията за предмети и хорариум от последните гимназиални класове);
  • Избор на университет, специалност и бъдеща професия в 11 и 12 клас. 
  • Избор на работа и компания, в която да се реализираме след завърване на бакалавър в университет. 

Какви да бъдем е един от най-важните избори в живота ни, но и за съжаление, един от най-трудните.  

Кариерното ориентиране може да се постигне чрез кариерно консултиране или кариерен коучинг или чрез комбинация от двете.

Каква е разликата между кариерен коучинг и кариерно консултиране?

Кариерният коуч ни насочва към въпросите, които забравяме да си зададем и не обръщаме внимание в ежедневието си, затова и ни е трудно да достигнем до така важните ни отговори. Чрез коучинга извървяваме съвсем осъзнато пътя на избор на дадена професия. Не правим един прост тест, от който да очакваме да ни даде всички отговори, които са се скрили дълбоко в нас. Идеята на коучинга е да намерим своите уникални и неповторими силни качества и смисъла на живота ни и по този начин да си отговорим на въпроса „какви са онези професии, които ще ни подхождат и ще са отговарят на нашата същност и ще изпълнят живота ни със смисъл?“. 

Кариерния консултант прави връзката на съществуващите специалности и професиите с вече осъзнатите, след коучинг методите, качества и желания на конкретния ученик/кандидат-студент. Консултантът дефинира много добре професиите (коя какво представлява), университетите (в които се изучават конкретните професии и изискванията и възможностите за прием), както и моментната обстановка на кариерния пазар (за кои професии има търсене). 

Как комбинираме двата подхода?

Ние в UNIFY комбинираме двата подхода, които се допълват взаимно. Над 10 години консултираме ученици студенти и сме активни в сферата на образованието, което ни дава възможност да сме много добри в комбинирането на кариерния коучинг, след който учениците откриват своята същност и кариерното ориентиране, за да може учениците да направят своя избор в съответстие между същността си и съответните професии. 

 

Възможности за курсове и индивидуални коучинг сесии:

Групов: Кариерен курс

Индивидуален: Индивиален кариерен курс

 

Прочетете още:

За кого е подходящо?

Защо е важно да направим правилен избор?

Защо да се доверим на UNIFY?

Logo