Kариерно ориентиране

01.08.2023
Kариерно ориентиране

Какво означава кариерно ориентиране? 

Кариерното ориентиране е процесът на избор на най-подходящата бъдеща професия и съответната специалност в университет.

Колкото по-рано се насочим и се възползваме от професионално кариерно ориентиране, толкова по-съзнателни решения ще взимаме и по-информирани избори ще правим. 

В днешно време кариерно ориентиране ни е необходимо при всяка еднo важно събитие в живота ни:

  • Избор на училище след 7 клас (Тук въпросът е дали езикова гимназия или професионална гимазия е по-подходяща за нас);
  • Избор на профил в 10 клас (Това решение може да повлияе много върху възможностите ни за кандидатстване в университет, поради изискванията за предмети и хорариум от последните гимназиални класове);
  • Избор на университет, специалност и бъдеща професия в 11 и 12 клас;
  • Избор на магистратура след завършване на бакалавърска степен;
  • Избор на работа и компания, в която да се реализираме след завърване на университет. 

Какви искаме да бъдем е един от най-важните избори в живота ни, но и за съжаление, един от най-трудните. Напълно нормално е да имаме нужда от професионална консултация и ориентиране, за да вземем решение. 


The difference between coaching, counseling, mentoring and consulting -  Savvy Self Growth

Кариерното ориентиране може да се постигне чрез кариерно консултиране или кариерен коучинг, или чрез комбинация от двете.

Каква е разликата между кариерен коучинг и кариерно консултиране?

Кариерният коуч ни насочва към въпросите, които забравяме да си зададем и не обръщаме внимание в ежедневието си, затова и ни е трудно да достигнем до така важните ни отговори. Чрез коучинга извървяваме съвсем осъзнато пътя на избор на дадена професия. Не правим просто един кариерен тест, от който да очакваме да ни даде всички отговори, които са се скрили дълбоко в нас. Идеята на коучинга е да намерим своите уникални и неповторими силни качества и смисъла на живота ни и по този начин да си отговорим на въпроса „какви са онези професии, които ще ни подхождат и ще са отговарят на нашата същност и ще изпълнят живота ни със смисъл?“. 

Кариерния консултант прави връзката на съществуващите специалности и професиите с вече осъзнатите, след коучинг методите, качества и желания на конкретния ученик/кандидат-студент. Консултантът дефинира много добре професиите (коя какво представлява), университетите (в които се изучават конкретните професии и изискванията и възможностите за прием), както и моментната обстановка на кариерния пазар (за кои професии има търсене). 

Как комбинираме двата подхода?

Ние в UNIFY комбинираме двата подхода, които се допълват взаимно. Над 13 години консултираме ученици студенти и сме активни в сферата на образованието, което ни дава възможност да сме много добри в комбинирането на кариерния коучинг, след който учениците откриват своята същност и кариерното ориентиране, за да може учениците да направят своя избор в съответстие между същността си и съответните професии. 


Какъв метод на кариерно ориентиране и консултиране използваме?

Методът е създаден от нас и се нарича "Кариерен Компас" (прочетете повече за него тук).


Възможности за обучителни семинари, курсове и индивидуални консултации:

yes Онлайн Кариерни Семинари по Кариерен Компас

yes Групов Кариерен Курс на живо в София

yes Индивидуална Кариерна Консултация от Милена Генчева


Прочетете още:

За кого е подходящо?

Кои са Кариерните експерти?

Защо е важно да направим правилен избор?

Logo