Допълнителни помощи за студенти в Холандия

Допълнителни помощи за студенти в Холандия

В Холандия, освен студентския кредит за таксата към университета, който е с лихва около 1% има и студентската стипендия/субсидия за работещите студенти, за които може да прочетете ТУК, държавата предлага две допълнителни помощи - обезщетение за настаняване (наем на квартирата) и помощ за здравната осигуровка на студентите в Холандия. 

Тук сме подготвили полезна информация за тези от вас, които са затруднени с плащането на наема или здравната си осигуровка.

В един или друг период от студентския ви живот, а дори и след това е възможно да попаднете в ситуация, в която сте затруднени финансово. Както знаете, ние от UNIFY ви информираме за всички възможни опции, които  могат да ви бъдат от полза, за да може успешно да завършите следването си, дори и след това, ако решите да останете в Нидерландия.

Финансова помощ за наем на квартира в Нидерландия

Ако живееш сам в къща или в индивидуално студио/апартамент (не важи за студентски стаи), където само ти или максимум още 1 човек ползвате тези помещения, то вие може да кандидатствате за housing allowance или както се казва на нидерландски (huurtoeslag). 

Това е опция за хора с ниски доходи, живеещи на места с високи наеми. Тази помощ не се приспада от наема ти, а се изплаща допълнително по твоя сметка. Под внимание се взема цената на наема (без комунални разходи), твоите доходи + доходите на друг човек, ако живее на адреса и дали самия имот отговаря на изискванията на общината за тази помощ. 

За да може да кандидатстваш за тази помощ трябва:

 • да си на 18-23 години;
 • цената на наема ти да е от 232,65 до 452,20 евро (без включени ток, вода, газ, интернет или данъци);
 • да имаш годишен доход до 33 748 евро;
 • да имаш регистрация в общината;
 • да имаш холандска банкова сметка;
 • да имаш BSN;
 • да имаш Digid.

Ако си са над 23 години:

 • цената на наема да е от 232,65 до 808,06 евро (без включени ток, вода, газ, интернет или данъци);
 • да имаш годишен доход до 33 748 евро;
 • да си от ЕС;
 • да имаш регистрация в общината;
 • да имаш холандска банкова сметка;
 • да имаш BSN;
 • да имаш Digid.

Финансова помощ за здравните осигуровки в Нидерландия

За да кандидатстваш за тази помощ е необходимо:

 • да имаш базисна здравна застраховка (basiszorgverzekering) в Нидерландия (студентските здравни застраховки не попадат в тази категория);
 • да си на 18 или над;
 • да си от ЕС;
 • да имаш валиден договор за работа;
 • да имаш доходи под 38 520 евро;
 • спестяванията ти да не надвишават 127 582 евро;
 • да имаш регистрация в общината;
 • да имаш холандска банкова сметка;
 • да имаш BSN;
 • да имаш Digid.

Процедурата по подаване на тези допълнителни помощи включва няколко регистрации и попълване на 7-8 листа формуляри, които са само на холандски език. След като бъдете одобрени, всеки месец се изплаща съответната помощ на вашата банкова сметка от холандското правителство. 

Ако искате съдействие за подаване на тези помощи, може да се свържете с нас от UNIFY. Ние имаме опит в кандидатстването за тези допълнителни помощи и попълването на цялата административна процедура на холандски език. 

Logo