Цени

Цени

Кандидатстването в университети в Холандия, на които UNIFY е официален представител е 100% безплатно. Списък с всички  приложни университети може да видите ТУК, a на всички изследователски TУК.

Всички включени услуги може да видите тук.  Те започват с консултация, избор на програма, кариерно ориентиране, минават през проверка и оформяне на документи, редакция на мотивационно писмо, подаване на документи към университетите, проследяване на процеса по успешен прием, подготовка преди заминаване и Pre-departure срещи и приключват на входната врата на университета в Холандия. 

Допълнителните услуги, които предлагаме на нашите студенти:

Превод и легализация
UNIFY работи в партньорство с агенция за превод и легализация на документи, с която сме договорили не само префернциални цени за нашите студенти, но и приоритетен превод. Когато се направи превод през нас, ние получаваме документите в необходимия формат и обработката им за подаване към университетите е много по-бърза.

Превод на стандартна академична справка
(от СОУ или гимназия)

35 лв.
Превод на академична справка
(от специализирано училище или техникум)
18 лв./ страница
(в зависимост от дължината между 40 и 60 лв)

Превод на диплома за средно/висше образование
(с направена нотариална заверка)

60 лв.

Превод на диплома за средно/висше образование
(БЕЗ направена нотариална заверка)
70 лв.

 

 

Услуги за кандидатстване в Холандия
UNIFY съдейства с кандидатсването във всички университети в Холандия без изключение. Ние работим с всички университети и познаваме всички колеги и процедурите по прием. Ако сте се насочили към университет, на който UNIFY не е официален представител, можем да ви помогнем не само от личния си опит /тъй като имаме студенти в абсолютни всички университети в Холандия/, но и с безспорната си експертиза като единствен специализиран консултант за образование в Холандия.
Много често програмите, които избират студентите са такива с квота /Numerus Fixus/, което изисква допълнително време и подготовка не само на документите за кандидатстване, но и за последващата процедура по селекция, която отнема между 3 и 5 месеца.

Кандидатстване и всички услуги до входните врати на университети в Холандия, на които UNIFY е официален представител Без такса

Пакет BASIC: Преглед на документи при самостоятелно кандидатстване

(Включва обработка на документи, редакция на мотивационно писмо и CV, подготовка на statament за кандидатстване, удобряване на course description при нужда, насоки за изготвяне портфолио и допълнителни задачи и тестове)

75 лв.

Пакет STANDARD: Преглед на документи и цялостна процедура по кандидатстване в университет, на който UNIFY не е представителство

(Включва всичко от пакет Basic + създаване на профил в системата на Министерството на образованието в Нидерландия, както и в системите за кандидатстване на университета, попълване на всички изискваиния, цялостна процедура по кандидатстване и комуникация с университета до получаване на писмо за прием)

150 лв. 
Пакет PRE-DEPARTURE: Kонсултация преди заминаване (за студенти, които не са кандидатсвали с UNIFY) с предврително подготвени въпроси от студента и родителите му + предоставяне на файлове със следната информация: информация за настаняване, списък с проверени агенции, списък със сигурни сайтове, списък с достоверни групи за намиране на квартири, информация за осигуровки, информация за обезщетения на здравните застраховки, пътуване, регистрация в общината, списък с необходими документи, които се носят на място, проверка на договор за наем на квартира и тн.) 150 лв. 

Пакет ALL - IN - 1:  Кандидатстване в университет, на който UNIFY не е представителство + всичко до входната врата на университета

(Този пакет включва всички пакети изброени по-горе: преглед на документи, кандидатстване и създаване на всички необходими профили, комуникация с университета, получаване на писмо за прием + информация за настаняване, списък с проверени агенции, списък със сигурни сайтове, списък с достоверни групи за намиране на квартири, информация за осигуровки, информация за обезщетения на здравните застраховки, пътуване, регистрация в общината, списък с необходими документи, които се носят на място, проверка на договор за наем на квартира и достъп до скрита група с всички студенти, приети в дадения университет)

250 лв.
Пакет ALL - IN - 1 за всеки следващ университет, на който UNIFY не е представителство 150 лв.
Пакет кандидатстване в 4 бр. Академии с програма по Дизайн 450 лв.
Пакет кандидатстване в 4 бр. университети с програма Право 400 лв.
Пакет кандидатстване в 3 бр. Технически Университети 350 лв. 

 

Курсове
UNIFY организира дипълнителни курсове за своите студенти. Курсовете са екслузивни, провеждат се в малки групи 6-8 човека и са с различна тематика, специализирани спрямо изискванията на холандските вузове.

Курс Unprepared подготовка на CV и мотивационно писмо 75 лв.
Курс за избор на профил в училище 150 лв. 
Кариерен курс

200 лв.

Курс за подготовка за IELTS София 399 лв.
Курс за подготовка за IELTS (online) 380 лв.
Курс за подготовка за TOEFL home edition (онлайн) 100 лв. 
Курс по нидерландски език 450 лв. (15% отстъпка за учениците на UNIFY = 382 лв.)
Курс за подготовка на портфолио за кандидатстване в програми с Дизайн и Арт в Холандия 200 лв.

 

Допълнителни услуги

В Холандия има две допълнителни помощи, които се отпускат от държавата за облекчения от наема на квартирите и здравната осигуровка на студенти и работещи в Нидерландия. Процедурата изисква попълване на голяма документация на холандски език, но след това, всеки месец се получава финансова помощ по банковата сметка на всеки студент, който отговаря на условията. Може да проверите дали отговаряте на условията тук

Индивидуална консултация за преглед на портфолио  75 лв.
Индивидуална консултация за преглед на задача/игра за кандидатстване в програмите Game Design 75 лв.
Попълване на документи за държавен студентски кредит за плащане на таксата към университета 75 лв.
Попълване на документите за субсидията за наем на квартира 75 лв.
Попълване на документите за субсидията за здравна осигуровка 75 лв.
Консултация по договор за наем/квартира на холандски език 150 лв.
/75 лв на студенти на UNIFY/

 

Logo