Management of Development

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2024

Management of Development е магистърска програма на английски език в университета по приложни науки Van Hall Larenstein.

Програмата е предназначена за професионалисти с опит в развитието на селските райони или селското стопанство. Тази програма с най-висок рейтинг е известна със своята международна учебна среда, екипни проекти и свързване на теория и практика. Съответният трудов опит е от съществено значение за курса, тъй като студентите допринасят и използват полученото преди това ноу-хау. Завършилите обучение са компетентни специалисти в областта на развитието на селските райони, подготвени да подкрепят организациите за предоставяне на услуги, частни и правителствени агенции, неправителствени организации (НПО) или други свързани с развитието организации в областта на продоволствената сигурност, комуникацията, иновациите и социалното включване.

Специализации: Disaster Risk Management; Food and Nutrition Security; Social Inclusion, Gender and Youth

Местоположение: Велп, Холандия

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване: Може да с свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo