Какво учат студентите в програмата по Horticulture and Business Management?

28.03.2024
Какво учат студентите в програмата по Horticulture and Business Management?

В предната статия от Блога положихме остновите на "зелените" програми. Днес ще продължим като навлезем по-надълбоко в програмата Horticulture & Business Management в университета по приложни науки HAS green academy.

По време на тази специалност, студентите започват първата година, също наричана базова с ориентиране към точната насоченост която предпочитат. От HAS green academy, като истински специалисти в бранша са избрали две подразделения: За Бизнес ориентираните сред вас, могат да изберат да се фокусират на бизнес аспекта в сектора и да получат знания за земеделието и сектора, както и предизвикателствата през които дадения сектор е изправен. След натрупване на общите знания, студентите се фокусират към бизнес икономика и маркетинг предмети, както и набиране на знания и умения по докладване, презентационни умения, и комуникации. Занятията включват и много и различни индивидуални и групови проекти и задачи по метода на проблемно базирано обучение, който е така известен и успешен в Нидерландия.

Другата насоченост от която студентите могат да изберат е Биология на растенията. В тази специализация, студентите изучават предмети като Растения и околна среда, както и развитие на растения и клетки. Там фокуса е и научен, студентите получават задълбочена подготовка по процесите които се случват в самите растения и факторите които влияят на този процес, търсейки начини и методи за намаляване на неблагоприятните такива, както и увеличаване и оптимизиране на развитието и благоприятните фактори.

През втората година освен надграждането на знания и направата на връзка между всичко научено на теория с практиката и реалната ситуация на пазара, студентите се впускат в един много интересен проект по който прекарват един ден всяка седмица. Проекта е наречен „Cultivation project” и студентите от нулата развиват дадено растение. Естествено целия проект е свързан не само с практическата част от отглеждане и развитие, сезонност (защото проекта е цяла година), но и с много проучвания и написването на множество доклади по темата.

След успешното отглеждане на първото им растение студентите преминават към третата година, където вече като натрупали знания и опит млади професионалисти, те се отправят към първият си стаж. През годините университета е създал изключително много контакти в бранша с компании както в Нидерландия така и по цял свят и студентите имат възможността да се възползват от това и да извлекат максималния потенциал от стажовете си. След стажа студентите избират да направят още един стаж или да прекарат един семестър в друг партньорски университет където да надградят знанията си.

Преди да приключат бакалавърската си степен с написването на диплома работа, младите фермери бизнесмени (много любими думи в Нидерландия) се специализират в една от три предварително зададени насочености, а именно Култивации и технологии, Приложно проучване на растения или Глобална търговия и управление (с опция за самостоятелна заетост за тези които мечтаят за собствена фирма).

Изучавайки всички предмети, които включват много бизнес дисциплини (логистика, мениджмънт, предприемачество, пазари, маркетинг, комуникации, микро и макро икономика) ви дава възможността да имате нужните знания и умения не само да се развивате в дадена компания, но и наистина да следвате мечите си и да създадете и развиете своя такава, независимо от държавата в която искате да живеете и работите.

С правилните знания, умения и постоянство има много потенциал за вас и за бранша. Тези три компонента можете да научите по време на вашата бакалавърска степен в HAS green academy и специалността Horticulture and Business Management.

Време е да посеете семенцата на вашето бъдеще, за да поникне една страхотна кариера!

Logo