Global Project and Change Management

Windesheim University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2024

Windesheim

Искаш ли да промениш света? Търсиш ли международно предизвикателство? Интересуваш ли се от устойчивост, правата на хората, световното здраве, социалната отговорснот, увеличаващата се разлика между бедни и богати, глобалното затопляне, гражданското общество или малцинствата? Искаш ли да се развиеш лично и персонално за един по-добър свят? В тази 4-годишна програма на английски език ти ще можеш да учиш за всичко това.

Програмата комбинира теория и практика, управление на проекти, бизнес и проучвания с глобална насоченост. Също така програмата съдържа курсове, реални проекти с компании, международен стаж и професионално кариерно консултиране. В края на програмата ти ще знаеш как да управляваш своите силни страни и амбиции; как да създадеш устойчиви ценности за обществото. 

След завършване на специалността  можеш да започнеш кариера като:

- Ръководител на проекти в международна Неправителствена организация като Червения кръст или Лекар без граници

- Ръководител на проекти в дарителска компания

- Ръководител на бизнес проекти, с цел въвеждане на устойчиво развитие

- Ръководител на проекти в правителствени или политически институции

- Съветник по здравословен начин на живот в застрахователна компания

- Ръководител на проекти за намаляване на хранителните отпадъци в големите градове или големи събития

- Съветник на местни предприемачи срещу изхвърлянето на храна от големите хранителни вериги

- Съветник по подобряване на комуникацията при научните резултати от глобалното затопляне

- Съветник по подобряване на корпоративната устойчивост както Coca Cola с Coca Cola Green

- Съветник по въпросите с корпоративна социална отговорност

- Социален предприемач

Също така много от студентите продължават в Магистърска степен в Холандия или чужбина, като например:

- United Nation University - Merit (Maastricht)

- Master of Organic Agriculture - Wagenigen University

- Master of Cultural Policy, Relations and Diplomacy - Goldsmiths, University of London

- Master of Global Healtsh - Copenhagen University

Специализации: всички теми свързани с околната среда на United Nations като: добро здраве, природосъобразни градове, зелена енегрия, проекти за намаляване на бедността, климатични промени, мир, равенство между половете. 

Местоположение: Зволе, Холандия

Продължителност: 4 години

Изисквания за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo