Animal Sciences

Wageningen University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2024

Бакалавърската програма „Науки за животните“ ви стимулира да изучавате и изследвате биологичното функциониране на животните в нашето общество – всички видове опитомени животни и риболов, във всяка функция за човешка употреба и благополучие: например производство на храна, приятелство, спорт, опазване на природата или за образователни и развлекателни цели. Как тези животни могат да се адаптират към околната среда и как можем да създадем възможно най-добрата среда? Отговорът на тези въпроси изисква фундаментално разбиране на биологията на домашните животни и животни в плен, както и познания за управлението и грижите за животните в нашето общество. Искате ли да допринесете за устойчивото развитие на нашето животновъдство в световен мащаб? Тогава бакалавърската специалност „Науки за животните“ е вашето обучение!

Bachelor Animal Sciences

Продължителност: 3 години

Място: Вагениген

Logo