International Hospitality Management

Hotelschool The Hague

Свържи се с нас

Hotelschool The Hague предлага и 13-месечна магистърска програма MBA на пълен работен ден, която се фокусира върху бизнеса, иновациите и управлението на промени. Програмата е предназначена за тези, които търсят кариера в развитието на бизнеса, управлението на хотелиерството, маркетинга и предприемачеството и навсякъде, където иновациите в гостоприемството могат да имат значение.

Logo