Колежи ли са университетите по приложни науки в Холандия - попитахме NUFFIC

04.04.2021
Колежи ли са университетите по приложни науки в Холандия - попитахме NUFFIC

НАД 85 % ОТ СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИЛОЖНИ НАУКИ В ХОЛАНДИЯ, НАМИРАТ РАБОТА ДО 3 МЕСЕЦА СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕ. През 2018 г. 74 617 студенти са завършили бакалавърска степен по дадената специалност, изучавана в университет по приложни науки.

 

В контекста на ежедневните въпроси, които получаваме от бъдещи студенти и техните родители относно легитимността и акредитацията на университетите по приложни науки в Холандия, се обърнахме към държавната агенция за интернационализация на образованието Nuffic, за да отговори независимо на всички въпроси.

Представете се накратко?

Здравейте, казвам се Marijke van der Kleij. Аз съм съветник по комуникациите в екипа за студентска мобилност в Nuffic, фокусирайки се върху марката Study in Holland и нейните инструменти и дейности.

Каква е ролята на NUFFIC в холандската образователна система?

Ние сме Nuffic: холандската държавна организация за интернационализация в образованието. От основно и средно образование до професионално и висше образование, научни изследвания и образование за възрастни. От името на холандското министерство на образованието, културата и науката, холандското министерство на външните работи и Европейската комисия, ние работим с нашите партньори у нас и в чужбина, за да помогнем за изграждането на мирно и проспериращо общество за всички. Ние помагаме на училищата и образователните институции да оформят интернационализацията и международното сътрудничество.

Ние поставяме мост между нашите клиенти, от една страна, и образователния сектор и институциите на знанието у нас и в чужбина, от друга. Ние подкрепяме училищата и образователните институции в техните интернационализационни дейности, като формираме връзки между тях отвъд националните ни граници. Сближаването между образователните сектори е от съществено значение. Ние увеличаваме тази съгласуваност, като обединяваме образователните сектори чрез нашите дейности, знания и мрежи. Тези връзки засилват международното сътрудничество, международния обмен и развитието на международни компетенции.

Ние сме организация, която изпълнява мащабни програми за безвъзмездна помощ като Програмата на знанието Orange и Еразъм +. Като организация на знанията, ние сме в състояние да допринесем за политиките за интернационализация, благодарение на нашия практически опит. Наред с други неща, ние правим това, като предлагаме представа за международните системи за мобилност и образование.

Разкажете ни повече за 2-те типа университети в Холандия - какви са приликите и разликите?

Холандия има два основни типа висши учебни заведения:

1. Изследователски университети

2. Университети за приложни науки /UAS/

Изследователските университети обучават студенти в академични познания и изследвания, въпреки че все повече учебни програми имат и практичеки компонент.

Програмите, предлагани от университети за приложни науки (на нидерландски: hogescholen), се фокусират върху практическото приложение на знанията, подготовката на студентите за специфични професии и приложните изследвания.

Програми в изследователски университети:

• Фокус върху теоретичните аспекти на областта на обучение;

• Подготовка на студентите за независими изследвания;

• Програмите могат да бъдат в бакалавърска или магистърска степен. В изследователските университети можете също да следвате докторска степен;

• По-малко часове за контакт и повече учебни материали за самостоятелно изучаване.

Бакалавърската програма в изследователски университет изисква завършване със 180 кредита (три години обучение) и завършилите получават степента бакалавър /Bachelor of Arts, Bachelor of Science или бакалавър по право (BA / BSc / LLB), в зависимост от дисциплината.

Висше практическо образование (hoger beroepsonderwijs, HBO) се предлага от университетите за приложни науки (hogescholen)

Програмите, предлагани от университетите за приложни науки (на нидерландски: hogescholen), се фокусират върху практическото приложение на знанията, подготовката на студентите за специфични професии и приложните изследвания.

 Програмите в университетите за приложни науки подготвят студентите за определени професии;

  • Склонни са към по-практическа ориентация;
  • Завършва се с бакалавърска или магистърска степен;
  • Повече часове за контакт (напр. Лекции / уроци), през които материалът от курса се преподава в класическа обстановка;
  • Получаването на практически трудов опит чрез стажове е важна част от професионалните учебни програми, предлагани в тези институции.

Получаваме редица въпроси относно това дали университетите по приложни науки не са колежи. Как бихте отговорили?

Холандският сектор на висшето образование има два основни типа институции: университети за приложни науки (UAS), както и изследователски университети. И двата предлагат акредитирани бакалавърски и магистърски програми. Освен това изследователските университети предлагат и докторски програми /PhD/.И двете предлагат обучение за различни видове студенти с различни нужди.

Например: Студент, който желае да продължи конкретна кариера, като (например) физиотерапия, е по-добре да учи в UAS, който се фокусира върху физиотерапията (UAS предлага специфични бакалавърски изследвания за физиотерапия), вместо да отиде в изследователски университет и да учи медицина.UAS не може да се сравни с колежа. Холандската образователна система е коренно различна от тази на добре познатата система на САЩ с частни / държавни колежи и университети.

Акредитирани ли са дипломите от университетите по приложни науки?

Да, дипломите на университети за приложни науки са акредитирани и признати. В Холандия акредитацията на учебните програми е под отговорността на Акредитационната организация на Холандия и Фландрия (NVAO). NVAO е член както на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA), така и на Европейския консорциум за акредитация (ECA).

От 2006 г. Нидерландия също разполага с друг инструмент, за да осигури качеството на интернационализацията на нидерландското висше образование: Кодекс за поведение. Всяка институция, която подпише този кодекс, трябва да спазва добрите практики за чуждестранни студенти, описани в него. Това се отнася за:

• набиране и приемане • информационни услуги • гамата от налични програми.

Национален комитет следи за спазването на Кодекса за поведение и поддържа общ преглед на всички университети за приложни науки и изследователски университети, които са го подписали. Само институции, подписали Кодекса, могат да наемат чуждестранни студенти.

Можете ли да предоставите данни за броя на студентите в Нидерландия в различните университети?

Към този момент има 488 460 студенти, записани в университети по приложни науки в Холандия. В изследователските университети са записани 329 024 студенти.

През 2018-2019 г. имаше повече студенти-магистри, записани в университети по приложни науки (30.500), отколкото в изследователски университети (27.186) в Холандия. През 2018 г. над 74.617 студенти са завършили университети за приложни науки.
Общият брой на международни студенти, които са се дипломирали през 2019 г. е 85 955, като България е 5-тата по големина международна студентска общност след Германия,  Италия, Kитай и Белгия.

https://www.nuffic.nl/en/subjects/facts-and-figures/countries-origin

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven

https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-publiceert-nieuwe-cijfers-internationale-studenten#:~:text=85.955%20buitenlandse%20studenten%20uit%20170,hun%20aandeel%2010%2C5%25.

 

Имате ли информация относно реализацията на студентите след завършване на приложен университет в Нидерландия?

Да, цифрите от завършилите 2018 UAS показват, че 85% от студентите си намират работа в рамките на 3 месеца след дипломирането си. Равнището на безработица сред студенти от изследователски университети и UAS в Холандия е почти същото. За студенти от изследователски университети това е 2,7% и UAS 2,8%

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/werkloosheid-naar-onderwijsniveau

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/122/original/Kerncijfers_hbo_2020_-_def.pdf?1592546209

 

Как бихте коментирали факта, че университетите по приложни науки не стоят високо в световните класации?

Университетите за приложни науки (на нидерландски: „hogescholen“) предлагат програми, които се фокусират върху практическото приложение на изкуствата и науките.

Световната класация на Times Higher Education University Ranking, обаче, преценява университетите с интензивно изследване. Ключовите показатели за включване в класирането се фокусират до голяма степен върху научните изследвания. Изследванията (обем, доход и репутация) и цитиранията (изследователско влияние) съставляват 60% от представянето на университетите в класацията.

Тъй като университетите по приложни науки не се фокусират върху академичните изследвания, има смисъл те да не фигурират в тази класация. Това не е показателно за качеството на образованието в UAS.  Показателно е единствено за това, което се измерва. Тъй като UAS не са фокусирани върху изследвания, те не са добре представени в университетската класация. Изследванията са голяма част от системата за класиране и поради това университетите, фокусиращи се върху повече практика, не са добре представени.

 

 

 

Logo