МЕДИЦИНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

МЕДИЦИНСКА ЗАТРАХОВКА "ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

С помощта на тази застраховка, си осигурявате спокойствие по време на своето пребиваване в Холандия. Тази застраховка не е задължителна, но осигурява сигурност при настъпване на случаен ицидент или внезапно заболяване, докато сте извън страната. 

Може да направите застраховка за период от 1 ден до 1 година и на сума с покритие от 5000 до 30 000 евро.

Основната цел на този тип застраховка е да осигури съдействие (включително и репатриране) на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно (внезапно) заболяване) при пътуване.

Условие е застрахователното събитие да се е случило извън територията на Република България.

 

А ето и какво включва тя:

Застраховки

 Цената варира в зависимост от това, до каква сума искате да имате покритие, при настъпване на застрахователното събитие. 

Примерни цени: 

1) За застраховка с продължителност 30 дни, покритие 5000 евро - цената е 13,20 евро

2) За застраховка с продължителност 60 дни, покритие 5000 евро - цената е 26,40 евро

3) За застраховка с продължителност 30 дни, покритие 10 000 евро - цената е 36,60 евро

За всички други желани покрития или период, моля да се свържете с нас. Тези застраховки са подходящи и за родители, които пътуват с децата си.

Logo