Какво означват показателите в класациите на Times Higher Education?

05.03.2020
Какво означват показателите в класациите на Times Higher Education?

Показатели на класациите за университети на Times Higher Education:

  1. Teaching (Learning environment) (30%) - Както при QS, Тimes използва анкети, за да получи резултати в компонентите обучение и учебна среда, проучвания и изследвания. Times измерва показателят обучение и учебна среда като отдава 15% на репутация (академици посочват институции, които според тях са най-добри в правенето на научноакадемични проучвания), съотношение между служители и студенти (4.5%), съотношение между завършили докторанти и бакалаври (2.25%), съотношение между докторанти и служители работещи в дадения университет (6%), и последният фактор от тази група измерва доходът на институцията спрямо големината на академичния състав (2.25%). С изключение на съотношението между студенти и служители в университета, всички други индикатори в тази група се фокусират върху научноакадемичния труд на университета.
  2. Research (volume, income & reputation) (30%) - тази категория включва три индикатора (volume, income, reputation). Показателят с най-голяма тежест разглежда репутацията на университетите във връзка с техните научноизследователски постижения. Показателят (18%) се измерва с помощта на анкета сред академици в институции за висше образование. 6% от категорията се съсредоточава върху доходите, които университета получава от научни проучвания спрямо броя на заети академични длъжности. Третият показател (6%) измерва резултатите от научни проучвания спрямо големината на академичния състав.
  3. Citations (research influence) (30%) - индикаторът за влияние сред научните изследвания е с най-голяма тежест от всички 13 индикатори. Показателят разглежда влиянието от научни изследвания като следи броя на цитати от други академици за научните публикации на конкретен университет.
  4. International outlook (7.5%) - тази категория разглежда многообразието от националности в университета и степента, до която академици от университета си сътрудничат с международни колеги по различни изследователски проекти. Категорията се измерва от съотношението между международни и местни студенти, съотношението между международни и местни академични служители и броя на научноизследователски проекти, които имат поне един международен автор.
  5. Industry income (2.5%) - тук се разглеждат способността на университета да привлича финансиране за научни проекти от предприятия в бизнес сектора и размерът на доходите, който университетът печели от научни изследвания от индустрията спрямо броя академични служители.

                   

Ако искате да сравните показателите на Times Higher Education с тези на QS, натиснете ТУК.

 

Ако искате да научите повече за световните класации за университети или имате нужда от помощ при избора на университет, може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo