Facility and Real Estate Management

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2022

В тази променяща се среда Facility and Real Estate мениджърите трябва да обмислят как да управляват стратегията, визията, изборите си, както и целите на цялостния бизнес. Главната цел е да създадът и управляват компанията като добре работеща машина на пълни обороти.

По време на магистърската програмата Facility and Real Estate Management университетите ви подготвят за позиция мениджър в една организация. Знаете, че мениджърите винаги се фокусират върху две основни задачи. Първата е планиране и изпъление на организационни цели, а втората е ефективно управление на отедлните звена в организацията. В днешно време Facility and Real Estate мениджирите играят много важна роля в бизнеса.

По време на следването си, университета ви осигурява пътуване (study trip) с образoвателна цел до University of Greenwich в Лондон. Ще имате възможноста да се запознаете със останалите студенти и да участвате в master class.

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Trends and strategy, Core business and leadership, Improving facility management processes, Real estate porfolio and added value, Master's research skills

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo