Music

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 25.02.2024

Music е бакалавъркса програма в Zuyd University of Applied Sciences. Може да избере две направления: Джаз или Класическа музика.

Всички преподаватели в тази програма са професионални музиканти. Те се ангажират да развият въображението и креативността ви, като съчетават часовете по музка с проекти, майсторски класове, семинари и тематични дни. Това дава безброй възможности, да се превърнете в уникален, всестранно развит музикант, който е способен да развива свои собствени идеи и стилове.

Класическа музика - Факултета по Класическа музика е много международен. Всички разботят за обща цел: студентите да покажат своя потенциал, да израстнат професионално в приятелска атмосфера, която да ги превърне в отлични музиканти, а тяхната енергия и креативност им дават възможност да дадат своя принос към международния свят на музиката и обществото.

Джаз - Консерваторията по Джаз пеене в Маастрихт, в най-широк смисъл на думата: classic jazz, bebop, hot, cool, swing, vocalese, mainstream and all jazz-related styles such as Afro-Cuban, Latin, funk, R&B, fusion and crossover pop.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo