Theatre

Zuyd University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.03.2022; 07.06.2022

Театър е нова магистърска програма на английски език, предлагана от университета ZUYD University of Applied Sciences.

Вие сте театрален режисьор, сценограф или актьор, който търси контекст, в който да изследвате вашия артистичен процес и / или да изследвате нови художествени поприща?

Магистратурата по театър в Toneelacademie Maastricht ви предлага вдъхновяваща програма с продължителност 1,5 години, която съчетава художествените изследвания с  наставления за направа на ваш артистичен проект.

Описание на програмата:

  • Интензивна организирана програма, наситена със семинари, работни срещи и непрекъсната връка с ментори. Получавате предизвикателство и разнообразен принос, който ще ви помогне да развиете своя артистичен проект и придружаващите го изследвания.
  • Индивидуален маршрут, в който избирате свои специфични ментори, подходящи за Вашия художествен проект и проучване.
  • Непреставаща конструктивна дискусия с вашите колеги, гост-лектори, театрални дейци и организатори, професионалисти и студенти от други дисциплини. Чрез този обмен вие развивате своя дискурс и речник.
  • Практическо обучение с център вашата артистична практика. Завършвате Магистър с художествен проект, който ще бъде представен в професионалната сфера.
  • Програма, съставена от 4 градивни елемента: срещата между сценография и режисура, художествени изследвания, трансдисциплинарност и мрежи (културно предприемачество).

Местоположение: Маастрихт
Продължителност: 2 години

За да разбереш за условията за кандидатстване и необходимите документи, можеш да свържеш с консултантите на UNIFY.
 

 

Logo