Spatial Design

Willem de Кooning Аcademy

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Докато учите Spatial Design в WdKA, вие ще вземате практически часове, ще се учите да анализирате, да използвате материали, архитектура, моделиране на сгради, рисунки, софтуерни програми ще са част от предметите, които ще разгледате.

Градовете, сградите, интериорите- всички те имат голямо въздействие как ние възприемаме света. В тази програма, ни разглеждаме градската среда. Както и всички вътрешни и външни пространства. Това е дисциплина, която по креативен начин комбинира културните и артистичните заложби, социалната ангажираност, икономическата отговорност и техническите знания.

Вие ще се научите да разглеждате сложни задачи, ситуации като се съобразявате с обществото. Ще се научите да изградите лична гледна точка и да давате конкретно решение на даден проблем.

Местоположение: Ротердам, Нидерландия

Продължителност: 4 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo