Political Science: Global Politics

Vrije University Amsterdam

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Колко добре Европейският съюз ще може да устои на нарастващия прилив на популизъм? Как можем да гарантираме, че държавите и компаниите ще се справят с изменението на климата? Какво влияние оказват технологичните разработки върху политиката?

По време на бакалавърска степен по политически науки: Глобална политика във Vrije Universiteit Amsterdam, ще работите по големи и малки въпроси, изучавайки отношенията на политическата власт и изследвайки тяхното въздействие върху обществото.

По време на бакалавърската програма по политически науки във Vrije Universiteit Amsterdam ще изучавате как обществата са организирани политически и на какво ниво се вземат решения. Ще задълбаете в теми като силата и безсилието на ЕС и влиянието на новите медии. В нашата сплотена, но все пак международна общност, имате достатъчно свобода да избирате скалата, в която искате да промените света.

Възможности за работа след дипломиране:

  • Съветник
  • Журналист
  • Мениджър
  • Изследовател
  • Политически служител

Местоположение: Амстердам

Продължителност: 3 години

Език на обучение: Английски

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo