Philosophy and Religious Studies (5 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Philosophy and Religious Studies предлага следните 5 магистратури:

hwld

1. Applied Ethics

Тази едногодишна програма, която се изучава на английски език привлича международни и холандски студенти с разнообразен опит от сферите на филосифия, медицина, право, икономика и много други, както и професионалисти адвокати, ветеринари, мениджмънт консултанти, журналисти и други. Тази уникална смесица от студенти дава широк спектър от културни гледни точки чрез които Вие може да погледнете на различни етични дилеми по нов начин. Магистратурата Ви предлага възможността за стаж в национална или международна организация и да участвате в избираеми дисциплини в чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. History and Philosophy of Science

Тази магистратура Ви дава уникалната възможност да научите основите, практиките и културата на науката и народите от историческа и философска гледна точка. Тази двугодишна изследователска програма разглежда историческото развитие на научната мисъл и практика. Това се извършва посредством изследването на взаимодействието между науката и хуманитарните дисциплини със социалните, културни и институционни фактори.

Дисциплината покрива предмети като:

- History of Science or the Humanities

- Philosophy of Science or the Humanities

- Foundations of Physics

- Foundations of Mathematics and Logic

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Philosophy

Тази магистратура е едно предизвикателство по време на което ще извършвате много проучвания, които ще Ви подготвят да участвате в дебатите на международната философска общност и да допринесете за сферата.

Философията е една селектирана, двугодишна програма, която се изучава на английски език. По време на обучението си ще развиете изследователствателсктие си умения, които са ключови за тази сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Religious Studies

Интересува ли Ви изпълнения с живот свят на религиите? Искате ли да научите как свещени текстове като Бибилията и Корана са съставени и интерпретирани през вековете? Искате ли разберете защо религиозните символи, сгради, дрехи и всекидневни обичаи често предизвикват ожесточени дебати или дори насилствени конфликти?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo