Mathematics and Information Sciences (8 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Mathematics and Information Sciences предлага следните 8 магистратури:

maths formulas banner

1. Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Business Informatics

Магистърската програма Бизнес Информатика комбинира теория, методи и техники от бизнеса с практики от информационната сфера и компютърните науки. Интердисциплинираният подход се занимава с ключовите проблеми, които се срещат от организациите и от бизнес мениджърите в целия свят. Тази програма има мултидисциплинарен подход и е ориентирана към нуждите на настоящите и бъдещите изследователи, консултанти, мениджъри и предпремачи в сферата на бизнес информатиката.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Computing Science

Тази магистратура Ви позволява да изберете една от следните 4 сфери, върху които да се фокусирате:

- Programming Technology

-Algorithm Design and Analysis

-Advance Planning and Decision Making

-Argorithmic Data Analysis

Тази програма е с изследователска насоченост. Вие ще разгледате теории и техники в компютърните науки и софтуерен дизайн. Освен това ще участване в изследвания, чиято цел е напредък на цялостната сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Game and Media Technology

Геймингът и мултимедията вече са важна част от нашето общество. Те са в основата на една разрастваща се индустрия, чиито приходи надвишават тези на филмовата индустрия и са причина за много от големите постижения в сферата на компютърния софтуер и хардуер.

В изследователската програма гейминг и симулация, Вие ще дискутирате:

-Моделирането на виртуални световЕ

-Създаването на анимацията и поведението на герои

-Генерирането на ефективни сценарии

-Създаването на многосензорни интерфейси

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Mathematical Sciences

В тази магистратура Вие ще се занимаете с основни математически дейности, като същевременно ще откривате нови връзки и модели в тях. Ще изучавате науката, която стои зад структурите, които са част от различните клонове на физичните науки. Факултетът по Математически Науки в Утрехт Ви предлага една разнообразна, международна среда на обучение, която е допирната точка между фундаменталното и приложното обучение.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Модерното общество се ръкови от информация. Всичко се наблюдава и измерва, но все пак има големи предизвикателства за намирането на оптимални начини за извършване на проучвания, за анализ на данни и за извличане на най-важната информация.

Тази програма комбинира експерти в сферата на проучванията от следните катедри от Utrecht University(UU) и University of Twente (UT).

- Катедра Methodology and Statistics (UU)

- Катедра Biostatistics, University Medical Centre Utrecht (UU)

- Катедра Research Methodology, Measurement and Data Analysis (UT)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Science Education and Communication

По време на тази магистратура ще придобиете теоритични и практични умения, както в официалните , така и в неофициалните образователни практики. Вашата научна дисциплина ще бъде разгледана от по-широка социална гледна точка. Вие ще развиете собствена гледна точка за това как вашата дисциплина трябва да е приложима към образованието и обществото като цяло. Стажовете и изследователските проекти ще Ви помогнат да станете иноватор с много умения.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Applied Data Science Postgraduate

Налице е голямо търсене от страна на приложни изследователи на данни във всички дисциплини в обществото, където се използват данни за изследване, вземане на решения и взаимодействие с клиентите. Тази професия дори се нарича "най-секси работата на 21-ви век".
Имате ли очевиден интерес към науката на данните и желанието да прилагате тази наука в сферата на здравеопазването? Програмата за приложни науки за следдипломна магистърска програма ви обучава за експерт по текущи и предстоящи методи и техники за науката на данните. Ще провеждате целия цикли на научни изследвания, като следвате съответните курсове и правите изследователски проект.
 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1.5 година
 • Език: английски
 • Начало- септември
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo