Language, Literature and Communication (13 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Language, Literature and Communication предлага следните 13 магистратури:

 19

1. Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Тази магистратура е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация на Keuzegids Master’s Selection Guide 2015.

Този изследователски магистър се фокусира върху интердисциплинарното изучаване на материалните, социални и интелектуални развития в Европа ( и Средиземноморието) от Античността през Средновековието до Рененсанса. В рамките на този дълъг период, Вие може да се фокусирате върху академичните Ви интереси като изберете едно от следните направления:

-Ancient Studies

-Medieval Studies

-Medieval Celtic Studies

-Renaissance Studies

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Applied Musicology

Този едногодишен магистър се фокусира върху музикалната инфраструктура и предлага нужните специфични зания и умения, за да сте работите успешно в международната музикална сфера. Програмата е създадена чрез директен диалог с музикалните топ иституции ( занимаващи се с класическа и популярна музика) от Холандия и чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Comparative Literary Studies

Тази магистратура е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация на Keuzegids Master’s Selection Guide 2015.

Тази магистратура включва транс-националното изучаване на литература от теоритично информирана перспектива. Този магистър в Утрехт се различава със сравнителния си подход и с вниманието, което се обръща на връзките между литературата и другите културни форми.Поставя се фокус върху модерната литература, написана в западно-европейските страни, но също се изучава и литература в превод.

Този магистър ви предоставя отличен баланс между лингвистичното разнообразие и основните теоритични перспективи на същността на съвременната и стара литература. Като студент в тази програма Вие ще се научите да анализирате начините по които литературата си взаимодейства ( и оказва влияние) с културната и социална среда в днешната реалност на глобализация и нови медийни технологии.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy

Този магистър, изучаван изцяло на английски език има академичен подход към модерното, артистично представление. Вие ще се запознаете с най-новата теория и също така активно ще практикувате танци и театър. Тази магистратура поставя фокус върху драматургията, върху стажа по време на втория Ви семестър и върху многото възможности, които ще получите да се запознаете с практикуващи артисти и танцъори.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Game and Media Technology

Геймингът и мултимедията вече са важна част от нашето общество. Те са в основата на една разрастваща се индустрия, чиито приходи надвишават тези на филмовата индустрия и са причина за много от големите постижения в сферата на компютърния софтуер и хардуер.

В изследователската програма гейминг и симулация, Вие ще дискутирате:

- Моделирането на виртуални светове

- Създаването на анимацията и поведението на герои

- Генерирането на ефективни сценарии

- Създаването на многосензорни интерфейси

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7.  Gender Studies

Как полът, расата, класата, сексуалността и възрастта допринасят за формирането на социална идентичност? Каква роля играе проистичащата от тях разлика в силата в днешния глобализиран, подвластен на медиите свят? Какви мерки са взимани в миналото и какви мерки се взимат в настоящето, за да се предотврати дескриминацията? А как реагират академичните, културните, артистичните, журналистическите и законовите институции на тези социални предизвикателства?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Intercultural Communication

Тази магистратура ще ви научи как подхождате и как да стимулирате лингвистично и културно разнообразие в различни, международни контекти. Мултидисциплинарната и мултилингвистичната програма ще ви даде нужните знания, за да прилагате научената теория към международната практика. След завършване, вашите умения като мултилингвистичен и интеркултурен експерт ще Ви помогнат да разберете силните международни и европейски връзки, които са жизненоважни в ерата на глобализацията.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. Linguistics

Тази магистратура е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация на Keuzegids Master’s Selection Guide 2015.

Тази изследователска, двугодишна програма, която се фокусира върху следните предмети:

- Теоритична лингвистика ( фонология, синтаксис, семантика)

- Психолингвистика ( как се придобива даден език, как обработваме езика и тн.)

- Употреба на езика ( защо някои хора имат два майчини езика, фонетика, историческа лингвистика и тн.)

Вие ще придобиете солидни знания и в трите сфери, а по-късно имате възможността да избирате сами предметите, които Ви интересуват най-много.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. Literature Today

Този магистър ще Ви научи да идентифицирате и да оценявате критично най-новите национални и международни развития в литературата. Вие ще можете да идентифицирате качествената литература в днешния свят на постоянно растяща комерсализация. Ще се научите как литературата циркулира в пазар, който е част от една творческа индустрия, която е с многовековна традиция. Също така ще изследвате теоретичните и практични начини чрез които може да разпространявате литература и как да я направите по-достъпна за повече хора.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. Media, Art & Performance Studies

По време на този магистър, Вие ще се научите да отговаряте на въпроси като:

- Как се е развила медията от появата на киното до днешни дни?

- Как се е променило определението „наживо“ в днешния медиен свят?

- Как модерните технологии помагат за създаването на нови начини за самостоятелни артистични изяви?

- Какво е влиянието на медията върху начина по който курираме и образоваме в музеите, архивите и другите културни институции?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. Musicology

Тази магистратура ще Ви даде академични познания за теоритичните и артистични принципи, които са в основата на музиката от миналото и настоящето във всички култури по света. Също така ще се запознаете с контекстуалните обстоятелства, които влият върху създаването, разпределението и получаването на музика. Този магистър цели да е иновативен, но и да запази връзките си с традиционната форма на специалноста, която е установена през изминалите 85 години.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. New Media & Digital Culture

По време на тази едногодишна магистратура в Утрехт, Вие ще се запознаете с многото аспекти, които оформят живота в днешния медиен свят. С помощта на международния екип от преподаватели, Вие ще извършвате различни проекти и ще се научите да мислите критично за това как днешната култура се оформя от игрите, социалните медии, интернет активизма, приложенията, мобилните устройства и тн. Вие също така ще трябва да изкарате стаж, за да приложите теоритичните си знания на практика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo