Education (7 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Education предлага следните 7 магистратури

o EDUCATION facebook

1.  Clinical Child, Family and Education Studies

 • Интересно ли Ви е как средата въздейства върху възпитанието и развитието на младите хора?
 • Искате ли да допринесете за постигането на максимални резултати при отглеждането на деца и да допринесете за една по-добра среда за децата и младите хора?

Ако отговорите на тези въпроса са ДА, то тази програма е подходяща за вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Development and Socialization in Childhood and Adolescence

Тази програма се фокусира върху нормалните и абнормалните процеси на развитие. Обръща се голямо внимание върху изучаването на интервенциите и различните рискови фактори в когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата и юношите. По време на тази програма ще разгледате теми като:

-Кои са ранните маркери, които показват, че нормалното развитие се обърква?

-Как може да предотвратим отрицателните последствия за децата?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Educational Sciences: Learning in Interaction

Понякога образованието може да е скучно и неефективно. Ние може да променим това чрез разпознаване и развитие на концепцията, че никога не учим сами. Ние винаги учим чрез взаимодействието си с някого или нещо, като например:

-Хора, които имат повече знания от нас ( учители или по-напреднали от нас студенти)

-Хора, които имат същите знания като нас ( например работа в екипи)

-Артефакти ( средата около нас, книги, компютри, тн)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Youth, Education and Society

Това е едногодишна, интензивна програма, която ще Ви научи на следните неща:

-Какво е качеството на педагогическите и образователните услуги като например детски градини, училища, младежки центрове и спортни клубове;

-Как да гледате на педагогиката от социална гледна точка;

-Каква е ролята на културното разнообразие при прехвърлянето на педагогическо знание;

-Какви са използваните структури при грижите за деца, които Холандия прилага и които са различни от тези в държавите извън Европа

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Educational Sciences

По-доброто образование и обучение за всички са от изключителна важност, когато става въпрос за развитието на нашето общество. В тази магистърска програма ще се научите да развивате, оценявате и подобрявате учебните процеси и учебната среда от различни теоретични гледни точки. Ще го направите чрез най-съвременните методи и подходи в няколко различни контекста; от класна стая до нестопански и търговски сектори и с акцент върху хората във всички етапи от живота. Това означава, че човекът, който прави ученето, може да бъде ученик, студент или служител, но и лектор, преподавател или обучител, в зависимост от контекста. По време на учебната програма ще се научите да оптимизирате учебните среди, така че да отговарят на нуждите на самите учащи и на обществото като цяло.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

6. Science Education and Communication

Имате ли солидни знания в една от науките, харесвате споделянето на знанията си и бихте искали да задълбочите познанията си в образователните и комуникационните процеси? Тогава тази магистърската програма в областта на науката за образование и комуникации е точно за вас.
В тази програма ще придобиете теоретични познания и практически умения както в формалната, така и в неформалната образователна практика. Вашата научна дисциплина ще бъде поставена в по-широка социална перспектива и ще разработите свои собствени възгледи за това как вашата дисциплина трябва да бъде от значение за средното образование и за широката общественост. Студентите и научноизследователският проект в областта на научното образование и комуникация ще ви подкрепят да се развивате както като опитен практикуващ, така и като новатор.
 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- септември или февруари

7. Youth Studies

Интересувате ли се от теми като употребата на наркотични вещества и проблеми с пристрастяването, антисоциалното и престъпно поведение, маргинализацията и изключването, прекомерното използване на социалните медии и социалните неравенства и психическото и физическото здраве? Бихте ли искали да знаете защо холандските младежи са сред най-щастливите в Европа? Тази магистърската програма ще ви позволи да погледнете отвъд границите на отделните области на обучение. Ще се научите да наблюдавате и разглеждате конкретни въпроси, като комбинирате различни социални научни дисциплини (психология, педагогика, социология, антропология) в интердисциплинарен подход.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

{youtube5WON1CT1XLo}{/youtube}

Logo