Global Sustainability Science

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Това е една иновативна програма на бъдещето, която се изучава на английски език. Тя е иновативна и нова и може да започнете обучението си по нея септември месец. В тази специалност ще се научите как да развивате нови решения на проблемите с устойчивостта на околната среда. В това влиза изучаването на взаимодействията между хората и природата на местно, регионално и глобално ниво. Тази програма ще ви даде знанията чрез които да направите смислен принос към нашата планета.

Мултидицплинарен подход

Една устойчива планета е тази, която е годна за живот за настоящето и бъдещите поколения. Вие разбира се знаете, че сме изправени пред много предизвикателства: разпределението на вода, храна и енергия, промяната в климата и изчерпването на ресурсите, са само част от горещите теми. Устойчивото развитие е комплексна концепция и изисква все повече експерти и мултидисциплинарен подход. Тази програма ви дава инструментите от които имате нужда, за да разледате проблема с устойчивото развитие от множество гледни точки и да намерите разрешения, които биха могли да променят света.

GSS Beeld 3 0

Местоположение: Утрехт, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Sustainability Challenges, Mathematics and Systems Analysis, Social Sciences for Sustainability, Natural Processes, Chemistry of System Earth, Politics of the Earth, Principles of Economics, Philosophy of Science and Ethics, Enviornmental Law, Global Climate Change

Възможни кариери: Reseracher, Scientist, Healthy Water Specialist, Sustainable Business Inspirator, Nature-People Mediator

Условия за кандидастване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo