Spatial Engineering

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Тази програма ще ви направи специалист по местни и социални контексти. Вие ще можете да работите в екип и да комуникирате с експерти, който представляват други академични дисциплини.

По време на първата си година на обучение в програмата Spatial Engineering Вие ще се концетрирате върху три, реално-съществуващи проекти в сферата на:

  •  Как да направим градовете си защитени от различни природни бедствия
  •  Защита и безопастност на храните и водите
  •  Земетресения предизвикани от хора и 3D оценка на повреди

Вие ще получите отлично обучение, комбинирано с проекти, които спомагат образователни процес. Цела на университета Twente е да ви даде максимални знания и да ви вдъхнови като едновременно с това ви предоставя множество възможности за лична специализация.

По време на втората си година ще задълбочите знанията си, чрез подробен изследователски проект в сферата  в която желаете да специализирате. Вие също така ще получите работен ( международен) опит.

wppcckdaz2oiaiptlvyo

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo