Health Sciences

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Това е едногодишна магистърска програма, която е с международна насоченост и се изучава изцяло на английски език.

Сърцето на тази програма е подобряването на качеството и ефикастността на здравеопазването чрез дизайн и оценка на медико-технологичните и организационните интервенции и техните приложения.

Тази магистратура разследва как финансовите системи, организационните структури, административните процеси и социалните фактори въздействат върху достъпа до здравни услуги, качеството и цените на тези услуги и цялостното ни здраве и благополучие. Основата на тази магистратура е в принципите на управление и социалните науки. Health Sciences са основни за подобряването на здравето и грижите за пациента.

В началото на програмата вие ще изберете една от следните три специализации:

  • Human Centered Ehealth and Health Care Services Design
  • Innovation and Optimization of Health Care Processes
  • Innovation in Public Health

ic AQIgCdABwsOsAWQ6CwADRNcCBwHDrAOLAYA62lI

С магистърска степен Health Sciences, вие ще сте подходящи за висока позиция в сферата на здравеопазването. Може да рабодите на ръководен пост в здравна институция, да сте създател на закони в правителствени агенции или дори да сте международен здравен иноватор. Дори може да предпочетете кариера в сферата на проучването или да работа в застрахотелна агенция.

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo