Geo-information Science and Earth Observation

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Това е магистърска програма с международна насоченост, която се изучава на английски език. Тази магистратура се предлага в два варианта: Магистратура с продължителност  1 година и с една опция за специализация и магистратура с продължителност  година и половина със 7 опции за специализации.

Гео-информацита е бързо разрастваща се индустрия навсякъде по света. Географско-информационните системи и уредите за измерване от разстояние могат да бъдат използвани за решаването на истинските сложни световни проблеми. Това може да включва определяне дали дадени места са с повишен риск от свличания, планиране на градската инфраструктура, приложение на административни системи за земните площи, наблюдение и анализ на безопастността на храните и водите и създаване на ефективна система за управление и улавяне на замърсителите в околната среда.

Тази програма е създадена за млади професионалисти, които извършват или желаят да извършват задачи предимно в сферата на приложните проучвания или са студенти, които се нуждаят от академични умения и знания, за да подобрят изпълнението на работата си. Завършването на тази програма успешно, дава възможност на студентите да продължат към докторска степен, както в Холандия, така и в чужбина.

Програмата е или 18 месеца, с право на избор между следните 8 специализации:

  • Applied Remote Sensing For Earth Sciences
  • Natural Hazards, Risk and Engineering
  • Geoinformatics
  • Land Administration
  • Natural Resources Management
  • Urban Planning and Management
  • Water Resources and Environmental Management
  • Tailor Made Specialization

 Или 12 месеца с право на избор на следната специализация:

  • Geoinformatics

4014447054 4271ff91d6 b

Местоположение: Енсхеде

Продължителност:  2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo