Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Това е двугодишна магистърска програма, която се изучава на английски език и е с международна насоченост.

Програмата се организира от 3 катедри:

  • Методология на проучването, Измерване и Анализ на Данни ( Университетът в Твенте)
  • Методи и Статистика  (Университетът в Утрехт)
  • Биометрика ( Университетески Медицински Център Ултрехт)

Програмата се базира на колаборацията между тези 3 катедри, които осигуряват изключително широк спектър от възможности за стажове и теми за дипломни работи в следните сфери:

Наука на Поведението, Биомедицински Науки и Социални Науки.

Все повече и повече данни се събират, тъй като много процеси се наблюдават или измерват неколкократно. Данните са от ключова важност, за да се обърне внимание и да се решат сложните социални проблеми. Следователно едни компетентни професионалисти в методологията на проучването и статистиката са длъжни да предоставят нови начини за справяне със събраната информация. Някои от следните теми ще се дискутират по време на тази магистърска програма:

  • Как може да измерим ученическите постижения по най-точен начин и да оценим промяната в представянето им?
  • Как извършваме анализ на огромни количества информация и как измерване разликите между различните народи?
  • Как достигаме до валидни отговори в проучванията си, що се отнася до теми като приходи и данъчни измами?

*** Имайте предвид, че това е програма, която се извършва съвместно от Твенте и Утрехт. Ако сте записани в единия университет, ще бъдете записани и в другия.

4014447516 d462454e6b b

Местоположение: Енсхеде/ Утрехт

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo