Mechanical Engineering

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Това е двугодишна магистърска степен, която е с международна насоченост и се изучава на английски език.

Специалността Mechanical Engineering се фокусира върху дизайна, анализа и поддръжката на машини, структури и продукти, както и на процесите за изработка.

Почти всяка част от модерния свят до известна степен е продукт на машиностроенето- от петролните рефинерии и електроцентралите  до стоманите заводи, от дигите против наводнения до слуховите апарати. Машиностроителите стоят зад всички модерни начини на транспорт и те са отговорни за иновациите в сферите като биомедицина.

От огромни инсталации до микроскопични медицински уреди, машиностроителите използват технически решения в човешки контекст.

За разлика от бакалавърската програма, тук проучването и методологията се изучават предимно в отделен курс, като проучването е основна част от много дисциплини по време на магистърската програма.  Тези дисциплини са насоени към създаването на солидна база от фундаментални проучвания в специализацията, която сте си избрали.

Mеchanical Engineering предлага 5 специализации:

  • Biomechanical Engineering
  • Design Production and Management
  • Maintenance Engineering & Operations
  • Mechanics of Solids, Surfaces & Systems
  • Thermal and Fluid Engineering

UniTwente2

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo