Industrial Engineering and Management

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Това е двугодишна магистърска програма с международна насоченост, която се преподава изцяло на английски език.

Industrial Engineering and Management ви научава как да станете експерт в операционното, специализирано управление, като същевременно вие се научавате  как да прилагате знанията си във всички сектори на работа.  В днешно време, компаниите се опитват да водят социално-отговорни политики, като същевременно се опитват да се фокусират върху икономиката. Човекът, планетата и печалбата са ключовите думи в бизнес развитието и вземането на решения. Опазването на околната среда, безопастността, подобряването на условията за труд и социалните помощи са най-важните проблеми за специалистите от тази магистратура.

Този магистър ви научава да развивате, анализирате и оптимизирате процеса и управлението в организациите с цел увеличение на продуктивността, увеличение на продукта , качеството на работа и определянето на рисковете от техническа гледна точка. Industrial Engineering and Management предлага 3 специализации, които трябва да изберете преди започването на магистърската степен:

  • Financial Engineering and Management
  • Healthcare Technology and Management
  • Production and Logistic Management

ic AQKQ4AEA9C34Aqg6CwBuRIgCBwHDrAOLAYA6pUE

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo