Computer Science

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Програмата Computer Science е с продължителност от две години, в университета Twente, изцяло изучавана на английски език. Вие ще можете да започнете курса или през септември, или през февруари.

Програмата се фокусира не само върху развитието на IT системите в техния социален контекст, но също така и върху технологичните аспекти и прилагането на вградени системи. Вие ще придобиете познания да комбинирате научното мислене със специални технически познания, както и да проектирате, анализирате, валидирате и прилагате ИКТ системи в оперативния контекст.

Вие ще бъдете обвързани в дълбочина с изучаването на wireless и сензорни системи, компютърна защита и методи за сигурност, които също се фокусират към по-фундаменталните аспекти на информационните технологии, като софтуерно инженерство и информационни технологии.

Много студенти са съавтори на научни доклади и статии към центъра Telematics and Information Technology.

Вие ще можете да изберете и една от трите специализации:

  • Cyber Security
  • Data Science and Technology
  • Software Technology

1407751192phpJBr2kd

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo