Civil Engineering and Management

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Програмата е с продължителност две години и е изцяло ориентирана на английски език.

Програмата Civil Engineering and Management се фокусира върху техническата и нетехническата част/ аспекти на планирането, дизайна, реализациите и поддръжката на различни проекти и системи.

Технологията не е единственият фактор, който е определящ за постигането на положителни резултати. Много други фактори е необходимо да бъдат взети предвид при ранно планиране на недвжими имоти и инфрастуктурни проекти.

Пазарът на труда изисква инженери, които са гъвкави и могат да предскажат и анализират всички аспекти на проектирането и изпълнението на дизайна.

Вие ще се превърнете в професионалист, който е способен да комбинира техническите и не-техническите аспекти на главната инфраструктура и конструкция на проекта.

В професионалното направление се оценява широкия обхват на знания свързани със строителство и управление, които можете да формирате в университета Twente, защото възпитаницитe на университета имат какво да покажат допълнително в сравнение с традиционните, по-технически ориентираните строителни инженерни програми.

Програмата Civil Engineering е с широк обхват, като Ви предоставя възможност да надградите Вашите технически умения, избирайки една от четирите специализации:

  • Construction Management and Engineering
  • Integrated Civil Engineering Systems
  • Transport Engineering and Management
  • Water Engineering and Management

1407751192php2j0zQ5

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo