Business Information Technology

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Програмата Business Information Technology е с продължителност две години в университета Twente, като е изцяло ориентирана на английски език. Възможно е да започнете от месец септември или месец февруари.

Магистърската прогарама Business Information Technology ще Ви направи експерт по отношение на IТ иновациите в бизнеса, с качества да създавате нови услуги и радикално да подобрявате начина на работа в бизнес средите.

Магистърската програма покрива областите в е-стратетигията и е-търговията, бизнеса, IT базирания бизнес модел и IT проектов мениджмънт. Вие ще придобиете опит в проектиране на организационни промени подкрепени от IT до прилагането на нови и ефективни начини на работа.

Програмата предлага среда, която Ви дава възможност да задълбочите Вашите познания по отношение на модерните технически системи и Бизнес Мениджмънта в сферите на приложение като Логистика или Задравеоопазване.

Дипломирайки се от тази програма, Вие ще сте моста между IT потенциала и нуждите на бизнеса, които се търсят в индустрията, изследванията и правителството, а това търсене се очаква да нарастне дори повече в идните години.

Програмата предлага следните специализации:

 • Enterprise Architecture
 • IT Management & Innovation
 • Business Analytics

47

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Език: Английски

Условия за кандидатстване:

 • Копие на лична карта
 • Бакалавърска програма в сферата
 • Академична справка-в оригинал и преведена на английски; Оценка по математика
 • Диплома за бакалвър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Описание на курсовете, коите сте изучвали по време на бакалавърската ви степен
 • Среден успех над 5.00 от бакалавърската степен
 • Познания по бизнес администрация и компютърни науки
 • Изследователски и математически знания/ статистика
 • CV
 • Мотивационно писмо
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAE/СРЕ
 • Програмата може да има специфични изисквания.

Краен срок за подаване на документи:

За прием Септември: За регистация в Озирис: преди 1-ви Май; Попълване на кандидат-студентска форма: преди 15-ти юни;

За прием Февруари: За регистрация в Озирис: преди 1-ви Октомври; Попълване на канидат-студентска форма, преди 15-ти Ноември

 

За повече информация, моля натиснете ТУК.

Logo