Psychology

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2022

UTWENTE
 
На какво се дължи поведението? Защо хората се държат по различен начин? Какво е анормално поведение? И какво е нормалното поведение? Как можете да повлияете на поведението?
 
Добре дошли в света на психологията! Бакалавърската програма на университета Твенте е три години, изцяло ориентирана на английски език. В тази програма Вие ще изучавате човешкото поведение и как да обяснявате различните влияния върху това поведение.
 
Университетът Твенте дава възможност за акцент, кактов теоретичната част, така и в практическата. В Твенте, Вие ще се научите как да анализиратебпсихологическите проблеми и как да постъпвате в определена ситуация.
Програмата ще Ви запознае с 5 основни полета в психологията:
 
-Когнитивна психология: Как мозъкът работи?
-Социална психология: Как хората се държат в групи?
-Развиваща психология: Как хората се променят с напредването на възрастта?
-Личностна психология: Как хората се отнасят един с друг?
-Клинична психология: Как се развива анормалното поведение?
 
Местоположение: Енсхеде, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Начална дата: 1-ви септември 
 
Брой места: 350
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
 
 
 
Logo