Applied Mathematics

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

UTWENTE

Програмата Applied Mathematics е тригодишна програма, изцяло ориентирана на английски език, в Twente University.

Математиката играе жизнено важна роля в много сфери на нашето общество. В миналото математиката главно се е използвала за разрешаването на въпроси свързани с инженерството и физиката, но в днешно време, тя е много по-приложима. Например, чрез математиката биха могли да бъдат разрешавани социални проблеми, свързани със здравната логистика. Най-хубавото нещо е, че възможностите, в които математиката може да бъде прилагана са безкрайни.

В бакалавърската програма, предлагана от университета Twente, Вие ще се научите как да използвате математически инструменти в света на инженерните науки, медицината, банкирането, застрахването, средата и трафика. Опростявайки практически проблеми и планирайки математически модели, Вие ще намирате решения, именно чрез математиката. Разбира се, без компютрите в тази сфера е немислимо, тъй като Вие често ще трябва да поглеждате отвъд границите на Вашата собствена дисциплина и същевременно ще придобиете разбиране в много области, в които математиката е приложима. Ето защо предмети като индустриално инженерство и мениджмънт, приложна физика и компютърни науки ще вземат голяма роля/част от Вашата програма.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo