Management

Saxion University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2021

Management е професионална магистърска програма на английски в университета Saxion, която е в сътрудничество с University of Greenwich в Лондон, Великобритания. Студентите, които завършват тази програма получават международно призната британска диплома – Master of Arts in Management.
Тази магистърска програма е разработена специално за млади мениджъри, които желаят да изкарат своето образование на едно по-високо ниво, добавяйки тази специализация. Студентите надграждат своите знания от бакалавърската си степен и опит си в работната среда, докато развиват у себе си критична теоритична перспектива. Програмата има задачата да развие индивидуалните знания на всеки студент за мениджмънта и бизнес администрацията и да развие у тях стратегическо мислене.
Курсът е практически ориентиран, основан в голяма степен на случаи от реалната практика както и на преподавателите, така и от опитът в сферата на самите студенти.

Местонахождение: Девентер, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Academic and Professional Development, Strategic Adaptation, Strategic Resource Management и други

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo