Physiotherapy

Saxion University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2024

Резултат с изображение за „physiotherapy saxion“

Physiotherapy е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Saxion.
Физиотерапията е разнообразна и интересна професия, където вие работите с ръцете си, умът си и сърцето си. От вас се очаква да превръщате теорията в практика с правилната мотивацията да помагате на хората.
Като физиотерапевт, ще срещнете много различни пациенти и също толкова заболявания, които се нуждаят от своят вид терапия. Повечето физиотерапевти са предприемчиви, спортни и много енергични натури. Те имат широки интереси и много силни комуникационни умения. Те харесват работата с хора и не се страхуват от общуването с тях. Те са дисциплинирани, систематични.
Холандия е всеизвестна със своето първокласно образование в сферата на физиотерапията. Програмата по физиотерапия в Saxion University има свой личен подход. Екипът от преподаватели е с международен произход, които ви водят през цялото ви обучение и живеене в Енсхеде. Освен тяхната професия във физиотерапията, те намират и време да ви обучават и съветват във всичко, за което има нужда, за да получите своето обучение.
Академията по физиотерапия в Saxion има висок международен стандарт вече 15 поредни години. Това се изразява в силното присъствие на много международни студенти, много чуждестранни проекти, в които холандските и международните студенти работят заедно, а също така и по начинът, по който Saxion е проектирал програмата по физиотерапия в съответсвие с международните стандарти. Освен всички тези положителни черти, програмата притежава много международни връзки и съглашения с партньори, с които може да прави обмен както на студенти, така и на преподаватели. Интернационализацията е също важно перо в изследователските проекти и клиничните сесии. Всичко това допринася за международното развитие на тази професия.

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 4 години

Основни предмети: Screening, Diagnosing, Planning, Research&Innovation и други

Стаж: да

Възможни професии: в рехабилитационни центрове, частни практики, болници и други институции, свързани със здравеопазването

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo