Hotel Management

Saxion University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2024

 

 

Hotel Management е професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion. Това е идеалната програма за студенти, които искат да са в международна среда, които притежават предприемачески дух и тяга към търговията, но най-вече програмата е за такива студенти, които са ориентирани към индустрията на обслужването.
В програмата по хотелиерски мениджмънт на Saxion University, Вие ще се научтите как успешно да водите бизнес в международната хотелиерска индустрия като мениджър или като предприемач. Вие ще се научите как да разбирате желанията на Вашите гости и да ги превръщате в привлекателни и ориентирани към клиента продукти и услуги. Вие ще се научите да намирате баланса между въпросите „Как да управлям бизнеса си?" и „Как да угаждам на моите гости?". Хотелиерската индустрия не е за тези, които търсят работа тип „от девет до пет" и „от понеделник до петък", нито пък е една работна среда, която ще пасне на всички. Това обаче може да е най-подходящата среда за Вас, ако искате да работите в една бизнес среда, която е ориентирана към клиента, с голям обхват от възможности за специализиране. Още повече, доказано е че успешно завършилите достигат главни мениджърски позиции в големи хотели до пет години след завършването им.
Тази бакалавърска програма е получила акредитация от NVAO (Акредитационната организация на Холандия и Белгия).
Най-главната задача на първата година на обучението в програмата е да предостави по-задълбочена представа за международния хотелиерски бизнес. Вие ще се запознаете с основните принципи на хотелиерския мениджмънт. Екскурзиите и посещенията на хотели и кетъринг компании ще Ви представят реалистична картина за индустрията.
В следващите три години, Вие ще се учите на общи умения, като ще бъдете запознати със съвременните теории за управление, които се прилагат в хотелиерството. Вниманието е насочено към тактическо и стратегическо управление в сфери като събитиен мениджмънт, финансов мениджмънт, мениджмънт човешки ресурси, управление на приходите и предприемачество. В същото време, Вие развието своите изследователски умения, ще имате шестмесечен тренинг в индустрията и ще можете да задълбочите своите знания в някоя специфична сфера, като изберете minor програма за един семестър. Програма завършва с изследователски дипломен проект.


Местонахождение: Апелдорн, Холандия


Продължителност: 1 година или 4 години


Стаж: третата година


Основни предмети: Business Economics, Principles of Hospitality Marketing, Management Principles и други

Възможни кариери: в хотели, курорти, агенции за организиране на събития, доставчици на услуги в хотелиерството, агенции за провеждане на конвенции, тематични паркове, кетъринг фирми, консултантски агенции


Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo