Art Science

Royal Academy of Art

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Магистратурата  Art Science е уникална интердисциплинарна програма за изкуство между Royal Academy of Arts, Хага  и Кралската консерватория . Двугодишниятa специализация изследва и оформя пресечната точка между художествените концепции и последните разработки в науката и технологиите.

Насочена към студенти, които вече са завършили някаква форма на висше художествено образование и които са в началото на независима художествена практика, приемът в програмата се основава на изследователско предложение. По време на програмата ще развиете или трансформирате собствената си художествена ниша в широката област на изкуството и науката.

 

Местоположение:  Хага, Нидерландия

Продължителност:  2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo