Theology

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

StudyQA — Master: Theology — Radboud University

Theology - Модерният свят се характеризира с бързоразрастващите се иновации в икономиката и технологиите. Тези развития допринасят за икономическия растеж и просперитет, но едновременно с това се изискват хора, които могат да дадат смисъл и смислена посока. Теолозите са тези хора, които са обучени в системното отражение на основните въпроси и идеи, отличаващи се в науката, културата и вярата. Те могат да допринесът за диалога между вярата и знанията.

Основният фокус на тази тригодишната магистърска програма в Radboud Univеrsity е в това как християнската вяра разглежда въпроси в обществото и с каква обществена значимост на християнските вярвания и доктрини. Т.е. става дума за приноса към общественото благосъстояние, чрез използването на прозрението и състрадателните ценности на Християнството.

Дипломиралите се в магистърската програма по Теология на Radboud могат да заемат различни длъжности в епархиите, религиозни конгрегации, университети и колежи. Все повече институции изискват умения в богословската комуникация и херменевтика.

Специализации към Магистърската Програма по Теология:

Biblical Exegesis: Изучава се смисълът на различни текстове от Стария и Новия завет.
Възможни кариери: Изследовател, преподавател, духовен водач, журналист

History of Church and Theology: Анализира се историческо развитие на Християнските традиции и дисциплина за по-доброто разбиране на Християнската вяра в съвременното общество
Възможни кариери: Изследовател, преподавател, духовен водач, журналист, библиотекар, архивист, музейни куратори.

- Practical Theology: Изучават се значението (смисълът) на следите в ежедневната практика, гледайки отвъд религиозните сфери на религиозното.
Възможни кариери: Изследовател, преподавател, духовен водач

- Systematic Theology: Базира се на хуманните ценности и прозрения на Християнската вяра с цел да допринесе за благосъстоянието на обществото.
Възможни кариери: Изследовател, преподавател, духовен водач

Защо да изберете Магистърската програма по Теология и специализациите към нея?
- Програмата не е насочена само към Европа, но дава и възможност за глобално развитие;
- Обучението се провежда в стимулираща и колегиална среда в малки групи, като се предоставя възможност за въпроси и създаване на дискусии.
- Третата година от обучението е насочена към обучение на студентите за определена професия. Студентите могат да си изберат изследователско обучение, религия и политика или духовно водачество.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 3 години

Специализации: Biblical Exegesis; History of Church and Theology; Practical Theology; Systematic Theology

Стартиращи месеци: Септември/ Февруари

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo