Social and Cultural Science

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Акцентът на програмата Social and Cultural Science (Research) в Radboud University пада върху теорията, методологията и емпиричните изследователски умения. Ще научите как да преобразувате социалните проблеми в емпирични изследвателски въпроси и ще научите кои методи са най-подходящи, за да отговорите на тези въпроси. Изследвания биха могли да бъдат както количествени, така и качествени.

Чудили ли сте се някога как са свързани разнообразието, солидарността и неравенството? Или как да се противопоставим на радикализацията? Как възниква сегрегацията в социалните мрежи? Как организационните процеси влияят на неравенството? Тази програма е за вас!

Това е сред една от най-добрите магистърската програми в Холандия. Получената оценка е „много добра до отлична". Качеството на програмата се определя чрез лимит на желаещите студенти, като ги свежда до 15. Целта е да бъдат привлечени най-амбициозните студенти. Ще бъдете обучавани по специални модули, като ще получите свое работно място (специално оборудвано), както и лично ръководство и наблюдение.

Награди: Програмата е обявена за номер три от Keuzegids Masters 2014

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Comparative Sociological Research; Comparative Anthropological Research; Comparative Political Research 

Начален месец: Септември

Ограничение в местата: 15

Възможни кариери: Магистратурата е добра основа за докторска степен; Възможност за изследвания в света на политиката.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo