Philosophy

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Философските изследвания са работа, която изисква интензивно и задълбочено обучение. Това, което наричаме „наука" в днешно време е било част от „Философията". Не без причана Нютон е нарекъл неговият шедьовър във Физиката „Математически Принципи на Природната Философия". Днес все още и двете (философия и наука) са близко свързани. Сегашният философски мироглед е силно оформен от научната мисъл. Науката дава отговори на нашите теоретични въпроси и решения на практически ни проблеми.

Когато преследвате кариера в областта на академичната философия, тази магистърска програма в Radboud University e идеалното място за Вас. Тази програма ще Ви даде по-добро разбиране за еволюцията, сегашният й статус и последиците от научния мироглед. Ще бъдете подготвени за няколко възможни пътища: включително научните изследвания, журналистиката и политиката.

Защо да изберете магистратурата Philosophy в Radboud University?

• Програмата се фокусира върху историческите и систематически връзки между философията и науката и е уникална за Холандия;
• Философският факултет има тесни връзки с учени и професори в другите факултети; Това прави по-лесна комбинацията/връзката между философията и останалите дисциплини за студентите когато трябва да разработват своите магистърски тези;
• Преподаването се извършва в стимулираща и колегиална среда в малки групи.
• Семинарите са насочени специално към придобиване на умения, като критично четене, аналитично мислене, политическа форма на писане, дебатиране;
• Тази магистърска специализация е ръководена от Center for the History of Philosophy and Science (CHSP), единственият център в света, който изучава философията и науката като исторически, взаимносвързани феномен;.
• Магистърската програма дава възможност за реализация не само в изследователското поле на Философията;

Програмата предлага осем специализации и е класирана като най-добра програма в Keuzegids Masters 2018:

- History of Philosophy: Тази магистърска специализация се фокусира върху цялата история на философията, от древността до съвремието.

Metaphysics and Epistemology: В тази специализация ще изучавате древни фундаментални въпроси за „съществуването“, връзката между езика и истината и същността на реалността.

Philosophical Anthropology: В тази специализация ще изследвате философски въпроси за природата на човека от гледна точка на европейската философия (известна също като континентална философия).

Philosophical Ethics: В тази специализация ще изучавате морални конфликти и етични въпроси в съвременната западна култура. В крайна сметка ще има акцент върху херменевтичната перспектива.

Philosophy of Language and Logic: В тази специализация ще изследвате богатството на езика и комуникацията от социална и еволюционна гледна точка.

Philosophy of Mind: В тази специализация ще изследвате изрични връзки с развитието на когнитивната невронаука и лингвистика.

Philosophy of Religion: Тази специализация изследва както класически въпроси, свързани с религията, като проблема за злото, концептуализацията на вярата и религиозните практики, така и въпросите за религиозния плурализъм и (не)толерантността.

Social and Political Philosophy: Изучаването на социална и политическа философия означава изучаване на „политическото“ като съществен, но изпълнен с конфликти аспект на човешкото състояние и как политиката е начин за справяне с произтичащите от това проблеми.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември/ Февруари

Възможни кариери: научни изследвания, администрация, журналист, редактор, учител, политически съветник.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК. 

Logo