Philosophy

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Philosophy and Science не се смесват. Или пък биха могли? Това, което наричаме „наука" в днешно време е било част от „Философията". Не без причана Нютон е нарекъл неговият шедьовър във Физиката „Математически принципи на Природната Философия". Днес все още и двете (Философия и наука) са близко свързани.
Сегашният философски мироглед е силно оформен от научната мисъл. Науката дава отговори на нашите теоретични въпроси и решения на практически ни проблеми.

Магистърската специализация Philosophy, Politics and Society анализира връзките на Философията и науката от гледна точка на тяхното историческо развитие, както и сегашната им ситуация.

Тази специализация ще Ви даде по-добро разбиране на еволюцията, сегашният й статус и последиците от научния мироглед. Вие ще бъдете подготвени за няколко възможни пътища: включително научните изследвания, журналистиката и политиката.

Защо да изберете Philosophy в Radboud University?

• Програмата се фокусира върху историческите и систематически връзки между философията и науката и е уникална за Холандия;
• Философският факултет има тесни връзки с учени и професори в другите факултети; Това прави по-лесна комбинацията/връзката между Философията и останалите дисциплини за студентите когато трябва да разработват своите магистърски тези;
• Преподаването се извършва в стимулираща и колегиална среда в малки групи.
• Семинарите са насочени специално към придобиване на умения, като критично четене, аналитично мислене, политическа форма на писане, дебатиране;
• Тази магистърска специализация е ръководена от Center for the History of Philosophy and Science (CHSP), единственият център в света, който изучава философията и науката като исторически, взаимносвързани феномен;.
• Магистърската програма дава възможност за реализация не само в изследователското поле на Философията;

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември/ Февруари

Възможни кариери: научни изследвания, администрация, журналист, редактор, учител, политически съветник.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК. 

Logo