Medical Biology

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Medical Biology | Presentation about the Master's programme at Radboud  University - YouTube

Свързана ли е Вашата страст с човешката система? Интересуват ли Ви мозъчните разработки или бихте искали да бъдете тези, които изграждат различните разбирания за фундаменталните биологични процеси, здравето и заболяванията на хората? Вашият избор би могъл да бъде Medical Biology!

Биологията започва със забелижителното начало на живота, Medical Biology следва тази черта и специализира към човешката система. Тази магистърската програма акцентира върху молекуларните и клетъчни жизнени процеси от фундаменталната биология и медицинските научни изследвания.

Програмата на Radboud University е уникална, защото е комбинация от фундаментални изследвания и преводи на констатации в клинични приложения. Това е улеснено от тясното сътрудничество с Университетския Медицински Център.

Програмата предлага следните специализации:

(В началото на първата година всички студенти следват въвеждащ курс преди да изберат една от следните специализаци).

- Human Biology: Клиничната биология е тясно свързана с медицинската биология. Тази специализация има своя основен фокус върху клинични проблеми на молекулярно и клетъчно ниво и се простира до изследвания в клинични изследователски звена на University Medical Nijmegen на University (UMCN).
Ключовите думи са: патология, анатомия, молекулярна и постъпателна онкология, човешка генетика, обмяна на вещества, транспорт, подвижност.

- Medical Epigenomics: Тази специализация се фокусира върху функционалните, молекулярните и генетичните аспекти на развитие и диференциация, СтемСел биология и болести. Специализацията е тясно свързана с Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS). Научно-изследователските групи, участващи в NCMLS са настанени в огромна изследователска кула оборудвана с необходимите изследователски съоръжения, позволяващи на студентите от медицинска биология, да извършват фундаментални и предклинични изследвания с максимална ефективност

- Neurobiology: Студентите се доближават до невробиологични изследователски въпроси като: човешка физиология, молекули, неврофизика или невроинформатика, прилагайки клетъчни и животински модели, както и голямо разнообразие от основните, количествени и медицински изследователски инструменти.
Студентите ще специализират по време на своя стаж, заедно с изследователи от Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Институтът е най-големият вътрешно-факултетен институт в Radboud University и обхваща пълния спектър от научни изследвания "от молекулата до човека" и се опитва да разбере съзнанието и мозъка: 100000000000 неврони с 100000км връзки между тях, с капацитет на съхранение, превишаващ този на суперкомпютър. Стажът има силен мултидисциплинарен характер- студентите от различните области работят заедно с биолози, химици, физици, лекари и социални учени в Института Donders.

- Science in Society: Науката и технологиите влияят фундаментално на обществото. Обратното също е вярно: обществото формира начините, по които се развиват науката и технологиите. В тази специализация вие ще станете строител на мост между науката и обществото.

- Science, Management and Innovation: В тази специализация ще придобиете опит в обществените предизвикателства, ще работите по целите за устойчиво развитие (SDG) и ще научите способността да говорите на езика на политиката и бизнеса.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Възможни кариери: Изследователи в комапании и униерситети; Супервайзъри на клинични тестове; Консултанти, Лектори, Учители;

Специализации: Human Biology, Medical Epigenomics, Neuroscience, Science in Society, Science, Management and Innovation

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo