Linguistics

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Ако изберете да учите Linguistics, Вие ще притежавате уникалната възможност да направите своя собствена програма. Можете да избирате от широка гама от интересни теми в полето, като ги разделите на психолонгвистични, социолингвистични, изучаване на втори език и лингвистични разнообразия. Вие ще работите съвместно с топ изследователи. Всъщност Вие ще бъдете по средата на изслдователска среда, където важните открития тепърва предстоят да бъдат направени и съответно притежавате шансовете да бъдете вклчючени в някои от тях.

Вие може да избирате от следните специализации:
General programme in Linguistics: Тази специализация Ви позволява да направите Ваша собствена програма, комбинарайки курсовете, които мислите, че най-много ще Ви заинтригуват. Например, можете да се фокусирате върху граматична теория, психолингвистика, социолингвистика или приложна лингвистика. Стажът в Centre for Language Studies Colloquium може да бъде част от програмата Ви. Имате възможност да изберете една от езиковите специализации( Английски, Френски, Испански, Немски и Холандски) както и курсове, които са предлагани в Cognitive Neuroscience.

Language and Communication Coaching: Тази специализация Ви предлага уникалана и строга програма комбинирана със солидна теоретична основа:
• Английска лингвистика;
• Изучаване на втори език;
• Бизнес комуникация;
• Изучаване на английски за специални цели.
Вие ще се научите да анализирате клиентските нужди и как да създавате модули на обучение подходящи за тях. Част от курса е да се научите как, чрез интерактивни методи да „предадете" езика и комуникационните умения, адаптирайки ги към различни групи-като участници и нива.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември

Специализации: General programme in Linguistics, Language and Communication Coaching

Възможна кариера: преподавател, редактор, лидер на изследователски езиков проект, консултант в бизнеса или политиката.

Награди: Тази програма е обявена за номер едно от Keuzegids Masters 2014

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo