International and European Law

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Studying International and European Law (LL.M) at Radboud University -  YouTube

International and European Law е едногодишна магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Тази програма по европейско право е предназначен предимно за студенти, които желаят да развивят своето разбиране и познание по правото на Европейския съюз и искат да имат юридическа кариера е международна среда. Тази магистратура ви предлага задълбочено обучение по европейско право, включително правото на конкуренцията, закона за имиграцията, право на външните отношения, съдебна защита, право за правата на човека и международното публично право. По време на този програма вие ще се запознаят с вътрешните и външните пазари на Европейския съюз, както и с позицията на Европа в света.

Това, което прави тази магистърска програма уникална, е че не само осигурява по-задълбочено разбиране на европейското право като цяло, но и предлага допълнителни специализации. Те са: European Law and Global Affairs, Human Rights and Migration, Business Law и International and European Law Advanced.

- European Law and Global Affairs ще ви даде възможност да усъвършенствате разбирането си върху основните въпроси, свързани с правото на ЕС. Тази специализация се фокусира върху понятията за правото на Европейския съюз, като предлага възможност сами да изберете предметите подходяща за вашата бъдеща кариера.

- Human Rights and Migration е специализация която комбинира курсове по човешките права и закона за имиграцията, две области, които са сред най-важните в Европейския съюз. Избирайки тази специализация ще може да се възползвате от изключително доброто познаване и опит на Центъра за миграционно право, който се фокусира върху въпроси, свързани с миграцията и защитата на малцинствата в рамките на Европа.

- Business Law: тази специализация ви предлага възможност да се превърнете в експерти в областта на европейското дружествено право. Студентите от тази специализация се възползват придобиват знания от Business and Law Research Centre, който съчетава академични те постижения с практическия опит на големи фирми и адвокатски кантори. Центърът е акредитиран от Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

- International and European Law Advanced: Тази специализация ви дава възможност да добиете напреднало разбиране за основните проблеми свързани със законовите функции на ЕС и общественото международно право. Имате избор да се следвате курсове на теми свързани с общественото международно право, включително и международен арбитраж или международна индивидуална криминална отговорност. Също така ще имате възможност да задълбаете знанията си в областта на закона за вътрешния пазар на ЕС, имиграционното право и Европейското частно право. 

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: European Law and Global Affairs, Human Rights and Migration Law, Business Law, Insolvency Law, International and European Law Advanced, International Law of Global Security.

Основни предмети: Advanced Notions of European Law; European Law Master: European Competition Law; European Law Master: EU External Relations Law.

Възможни кариери: специалисти в областта на европейското право, които могат да работят в държавни институции и неправителствени организации. Може да развиете кариера в политиката и международното правителството, бизнеса и медиите.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo