Economics

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

No photo description available.

Economics е едногодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Тази магистърска програма, може да ти даде поглед отвъд парите, пазарите и правилата и да те превърне в икономист, който може да решава сложни икономически въпроси в днешния бързо променящ се свят.

Radboud University предлага шест магистърски специалности в областта на икономиката. При избора на специализация е важно да се разбереш, че всяка специалност може да доведе до много различни перспективи. Всяка една има своите уникалнни предизвикателства и предимства. Искаш ли да се потопиш в най-общата представа за финансите на фирми? Или предпочитате да разберат финансовите пазари? Или си по-заинтересован в икономиките на развиващите се страни, които предлагат големи предизвикателства, но и изненадващ потенциал?

Тази магистърска програма предлага възможност за специализация в една от следните дисциплини:

Accounting and Control в тази специализация ще придобиеш умения и академични знания, необходими, за да се превърнеш в професионалист в областите на одита, счетоводството, контрола и финансовото управление / консултиране.

Corporate Finance and Control тази специализация се занимава с разбирането на финансовото състояние на (мултинационална) фирма; не само икономически, но и психологически, културни и правни аспекти, за да се засили тази позиция и максимална печалба.

Financial Economics се фокусира върху разбирането на съвременната финансова икономика, която включва ценообразуването на активите, управление на риска, парична политика и финансови разпоредби.

International Business тази специализация се занимава с областта, където международната икономика отговаря на международния бизнес. Избирайки тази специализация ти ще се превърнеш в специалист, който може да решава икономически въпроси, които са от значение за фирми, които извършват дейността си в чужбина.

International Economics and Development тази магистърска специализация е за студенти, които искат да гледат отвъд проблема. Ако искаш да откриеш как проблеми като глада в световен мащаб, детската смъртност, дискриминацията са свързани с икономическия растеж, това е твоята специалност.

Economics, Behaviour and Policy се занимава с разбирането на теориите, които са необходими, за да се създадат звукови и изпълними политики, които биха могли да разрешат микро, мезо или макро икономически въпроси.

International Political Economy в тази програма ще откриете икономическите и политическите граници на глобалните проблеми и труднистите свързани с властта, които предопределят законодателните избори. 

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 години

Специализации: Accounting and Control, Corporate Finance and Control, Economics, Behaviour and Policy, Financial Economics, International Business, International Economics and Development, International Political Economy.

Основни предмети: Pluralisms in Economics; International Financial Markets; Methods of Empirical Analysis и др.

Възможни кариери: Счетоводител; Финансов Анализатор; Инвестиционен Мениджър; Икономист в: международни организации (The World Bank, UN), консултантски фирми, неправителствени организации и националните правителства.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo