Cognitive Neuroscience

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 05.01.2020

Cognitive Neuroscience е двyгодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Cognitive Neuroscience изучава познавателнатa и невралната основа на психичните процеси като възприятие, действия, език, внимание и памет. Тази сравнително нова дисциплина има за цел да разкрие как работи човешкия мозък.

Какво се случва в мозъка ни, когато правим това, което правим? Как тези милиарди нервни клетки сътрудничат в орган не по-голям от половин футболна топка?
Ако искаш да разбереш отговора на тези въпроси и да извършваш проучвания относно фукциите на мозъка, Cognitive Neuroscience е твоята програма.

Изследванията в областта на когнитивната невронаука са едни от върховите постижения в научноизследователската политика на Radboud University. Учени от различни факултети и висши институти са обединили усилията си в контекста на Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) за изучаване на човешкия мозък.

В института Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) има четири основни изследователски теми, които са предтавени под формата на четири специализации:

Language and Communication изучава придобиването, разбирането и създаването на езика.
Perception, Action and Control изучава възприятието, действието и контрола.
Plasticity and Memory изучава механистични основи и поведенчески последствия от дългосрочните промени в невралната структура.
Brain Networks and Neuronal Communication изучава взаимодействието между групи от неврони с външния свят.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Language and Communication, Perception, Action and Control, Plasticity and Memory, Brain Networks and Neuronal

Основни предмети: Trends in cognitive neuroscience, Neuroimaging I, Neurophilosophy, Lab rotation, избор от : Neuroimaging II: haemodynamic methods or Neuroimaging II: electrophysiological methods
Възможни кариери: изследовател във фармацефтичната индустия, докторант във висши учебни заведения като Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) и International Max Planck Research School (IMPRS), когнитивен невролог в рехабилитационен център.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo