Cognitive Neuroscience (Research)

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 05.01.2023

Cognitive Neuroscience (Research) е двyгодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Cognitive Neuroscience изучава познавателнатa и невралната основа на психичните процеси като възприятие, действия, език, внимание и памет. Тази сравнително нова дисциплина има за цел да разкрие как работи човешкия мозък.

Какво се случва в мозъка ни, когато правим това, което правим? Как тези милиарди нервни клетки сътрудничат в орган не по-голям от половин футболна топка?

Ако искаш да разбереш отговора на тези въпроси и да извършваш проучвания относно фукциите на мозъка, Cognitive Neuroscience е твоята програма.

Изследванията в областта на когнитивната невронаука са едни от върховите постижения в научноизследователската политика на Radboud University. Учени от различни факултети и висши институти са обединили усилията си в контекста на Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) за изучаване на човешкия мозък.

В института Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) има четири основни изследователски теми, които са предтавени под формата на четири специализации:

  • Language and Communication изучава придобиването, разбирането и създаването на езика.
  • Perception, Action and Decision-Making изучава възприятието, действието и контрола.
  • Development and Lifelong Plasticity изучава механистични основи и поведенчески последствия от дългосрочните промени в невралната структура.
  • Natural Computing and Neurotechnology изучава взаимодействието между групи от неврони с външния свят.

Местоположение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Language and Communication, Perception, Action and Decision-Making, Development and Lifelong Plasticity, Natural Computing and Neurotechnology

Основни предмети: Trends in cognitive neuroscience, Neuroimaging I, Neurophilosophy, Lab rotation, избор от: Neuroimaging II: haemodynamic methods or Neuroimaging II: electrophysiological methods

Възможни кариери: изследовател във фармацефтичната индустия, докторант във висши учебни заведения като Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) и International Max Planck Research School (IMPRS), когнитивен невролог в рехабилитационен център.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo