Artificial Intelligence

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2020

Artificial Intelligence е двyгодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Програмата предлага три специализации: Web and Language Interaction, Robot Cognition and Computation in Neural and Artificial Systems
Тези специалности се фокусират върху различни области на естественя и изкуственя интелект. Всяка една от тях се състои от три основни теми; изучаване на природни системи, разработване на системи с изкуствен интелект и разработване на изчислителни модели и системи.
В тази програма ти ще се научиш да разбираш естествено интелигентните системи, да изграждаш изкуствено интелигентни системи, както и да подобряваш взаимодействието между тях.

Web and Language Interaction- в основата на тази специализация са информационните технологии. Избирайки тази специалност, ти ще се научиш да прилагаш отношенията човек-човек и човек-компютър в системи като Уотсън, и Siri.

Robot Cognition-в тази специализация взаимодействията между човек и робот ще бъдат разгледани подробно; не само действията на робота, но и на човешката преценка (т.е доверието).

Computation in Neural and Artificial Systems- в тази специализация ти ще научиш как модели, базирани на невралната обработка на информация могат да се използват за разработването на изкуствени системи. Също ще научиш различните начини за моделиране и разбиране на когнитивният процес при хората.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Web and Language Interaction, Robot Cognition, Computation in Neural and Artificial Systems

Основни предмети: Trends in Al, Academic Writing and Reviewing, Advanced Research Methods, Theoretical Cognitive Science 2: science and society

-За Web and Language Interaction: Al at the webscale, App-lab: Intelligent Mobile Apps, Text Mining
-За Robot Cognition: Human-robot interaction, Advances in Human-computer interaction, Motor control
-За Computation in Neural and Artificial Systems: Bayesian Neurocognitive Modeling, Cognition and Complexity, Brain-computer Interfacing practical course

Възможни кариери: Можеш да продължиш с PhD изследвания в Холандия или в чужбина, или например да работиш за : Институтът за компютърни и информационни науки (ICIS), международно известния Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour и други.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo