Comparative European History

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Comparative European History е бакалавърска програма на англисйки език в университета Radboud.

Заинтригувани ли сте от миналото и бъдещето на Европа? Обичате ли да следите новините и искате да участвате активно в основните дебати в медиите? Често ли се чудите за механизмите, които водят до социални проблеми по света, и желаете да придобиете аналитични умения, за да ги проучите и разберете?  Тогава програмата Comparative European History в университета Radboud е правилният избор за вас.

Comparative European History е интердисциплинарна бакалавърска програма, която преподава европейска история от сравнителна и ориентирана към проблемите перспектива. Програмата се фокусира върху редица основни социално-икономически, демографски, политически и културни теми, които са от голямо значение за обществото днес. Примери за такива теми биха могли да бъдат миграцията, включването и преследването на малцинствата, религиозният фундаментализъм, културното присвояване, неуспешните и успешните случаи на държавно изграждане и обществените отговори на големи кризи като контрол на болестите.
Последователният сравнителен подход на тази програма предлага ценна възможност за изучаване на исторически процеси, както в Европа, така и извън нея, които разкриват както уникални исторически развития, така и общи модели на човешкото поведение и разрешаване на проблеми.

Обучението е фокусирано върху теорията и изследванията, типично за академичен университет. През първата година се изучава основно история - древна, средновековна, философия на историята, ранна съвременна история и др. Втората и третата година обучението се структурира на база вашия фокус и виждане за бъдеща кариера в тази сфера, като е възможен семестър в чужбина.

Местоположение: Наймейхън, Холандия
Продължителност: 3 години
Стаж: Не
Кариерна реализация: журналистика или работа в медиите като експерт, дипломат или служител в държавната администрация, учител, изследовател и др.

За условията за прием и кандидатстване, може да се свържете с консултантите на UNIFY.

Logo